สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์ธนชาติทุกท่าน

          เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้รับเกียรติให้ไปบรรยาย และทำ workshop เรื่อง คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำให้แก่ผู้นำระดับต้นของ ธนชาติ กรุ๊ปต์ ซึ่งมีหลายประเด็นที่มีประโยชน์และน่าสนใจมาก ผมกำลังให้ทีมงานช่วยสรุปประเด็นสำคัญและผมจะนำมา share ให้กับทุกท่านที่นี่ในโอกาสต่อไป

                                                           จีระ  หงส์ลดารมภ์

thanachat2

thanachat