วันนี้ข้าพเจ้าต้องตื่นนอนเร็วมากเพราะต้องทำงานบ้าน   ซึ่งการตื่นนอนตอนเช้าของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ชอบและเป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าหงุดหงิดทั้งวัน   เนื่องจากเมื่อคืนข้าพเจ้านอนดึกมากด้วยเพราะนั่งทำงานจนดึก     ข้าพเจ้าลองเอารูปภาพลงใน  blogของบันทึกข้อความที่เขียนไม่ได้จึงทำให้ไม่มีรูปภาพสวย  ๆ  หลังจากข้าพเจ้าทำงานบ้านเสร็จ   ก็มานั่งทำงานที่อาจารย์สั่งต่อ    จนถึงตอนเย็นก็ยังทำไม่เสร็จ  ไม่รู้เมื่อไหรข้าพเจ้าจะทำงานที่อาจารย์สั่งให้เสร็จ   ข้าพเจ้าแก้งานนี้หลายรอบมากแต่ผลงานก็ไม่เป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้า   วันนี้แค่นี้ก่อนน่ะ