ความสุขแห่งชีวิต

ความสุขแห่งชีวิต

ความสุขคืออะไร

     แต่ละบุคคลมีความสุขที่แตกต่างกัน และสามารถมีความสุขได้กันทุกคนโดยไม่เลือกชนชั้น ฐานะว่าจะรวยหรือจน ทั้งนี้อยู่ที่เจ้าตัวทั้งสิ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากมีความสุขหรือทุกข์ก็อาจจะไม่มั่นคงยั่งยืนตลอดไป ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ โอกาส ของแต่ละคน

     โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกปัจจุบันนี้มีความวุ่นวายสบสน เกิดการแย่งผลประโยชน์กันต่าง ๆ นานา ดังนั้น  หากการดำเนินชีวิตตามแนวทางระบบเศษรฐกิจพอเพียงของในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็จะทำให้เราประสบกับความสุขในระดับที่ดีขึ้นตามสภาพของแต่ละบุคคล

     แนวทางการดำรงชีวิตในท่ามกลางความสบสน วุ่นวายเศษรฐกิจไม่มีความเสถียร อาจทำให้เราต้องลำบาก ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินพอจะกล่าวเป็นแนวได้ดังต่อไปนี้

1)  คำนึงถึงรายได้และรายจ่ายเป็นหลัก / ให้สร้างรายได้ที่ครบวงจรในรอบระยะเวลาที่เรากำหนดขึ้นให้สัมพันกับรายจ่าย   เช่น 

 การสร้างรายได้จากการออม / เมื่อเกิดรายได้จากดอกเบี้ยให้หาค่าเฉลียออกเป็นรายเดือน กล่าวคือ ระยะเวลา 12 เดือน ได้ดอกเบี้ย 12,000 บาท  แสดงว่าเราสามารถจ่ายเงินจากดอกเบี้ยได้เดือนละ  1,000   บาท

การสร้างรายได้จากการปลูกผักหรืออื่น ๆ  / เมื่อเราปลูกพืชหรือผักต้องคำนวณให้มีผลผลิตที่นำออกจำหน่ายได้ตลอดปี จะทำให้มีรายได้ไม่ขาด โดยต้องคนึ่งถึงการตลาดด้วย

2) ไม่เข้าใกล้หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราชอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน / ในขณะที่เรายังไม่พร้อมด้านการเงินพยายามไม่เข้าไปในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ  อาจจะทำให้เราใจอ่อนใช้เงินโดยไม่คิดหน้าคิดหลังได้

3)  พยายามใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ  ทรัพย์ อื่น ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด / ไม่ควรซื้อสิ่งของต่าง ๆ ใหม่เมื่อของเก่ายังใช้งานได้ดีอยู่

4)  พยายามหาข้อมูล หรือศึกษางานช่างขั้นพื้นฐาน เช่น งานซ่อม/สร้าง ตลอดจนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในครอบครัว จะทำให้ประหยัดเงินได้หลายแสนบาทต่อหนึ่งระยะเวลาแห่งชีวิต

5) การออม / ต้องมีการออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน  สำหรับข้าราชการครู ควรออมในลักษณะไม่ให้รู้ตัว โดยเฉพาะหากออมมากในครั้งเดียวอาจทำได้ยากเพราะเราต้องมีภาระที่จะต้องจ่ายอีกมากจะปรับตัวไม่ทัน  แนวทางที่ผู้เขียนทำแล้วได้ผลเกิน 100  ซึ่งมีชีวิตเป็นอยู่ที่ปกติในระยะแรก แต่ระยะหลังจะมีความคล่องตัวสูงมาก กล่าวคือ ให้ออมเข้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทุกครั้งเมื่อเงินเดือนขึ้น  เมื่อเดือนกันยายนอยู่ได้   เดือนตุลาคมก็ต้องอยู่ได้ และถึงคราวปันผลออกก็ฝากเข้าไปอีก  ไม่ต้องมีโครงการจ่ายเงินจากเงินก้อนนี้  ระยะยาวดีมาก ๆ ๆ ๆ (ความสุขแห่งชีวิต) เลขฐานยกกำลังจะไม่ขาดทุนเงินเฟ้อ

     อนึ่ง  หลักการออมเงิน

          -    ถอนยาก ฝากไกลตัว

          -   ไม่คิดถอน

          -   ตั้งเป้าหมายการออมเป็นช่วง ๆ  ที่คิดว่าทำได้ในระยะเวลาหนึ่ง

          -    อย่าเปรียบเทียบกับคนอื่น ให้คิดถึงตัวเราเท่านั้นพอ

          -    คำนึงถึงดอกเบี้ยเลขฐานยกกำลังเป็นหลัก(ไม่ขาดทุนเงินเฟ้อ)

          -    การออมเป็นการลงทุนที่สร้างรายได้อย่างหนึ่ง

6)  บ้านที่อยู่อาศัย ตามหลักการบัญชี คือสินทรัพย์ แต่การดำรงชีวิตจริง  บ้านเป็นที่อยู่อาศัยจะไม่ก่อให้เกิดรายได้  ซึ่งส่วนเกินจากการต่อเติมของตัวบ้าน หรือ  เฟอร์นิเจอร์เป็นรายจ่าย ยกเว้น เงินกู้ซื้อบ้านให้เช่าจะเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ ที่เป็นความสามารถและตัดสินใจเฉพาะตัวบางคนทำได้ดี  บางคนขาดทุน ฯลฯ (แต่ความชอบไม่สามารถตีค่าเป็นเงินได้  การจ่ายเงินเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีถูก หรือผิด : ความสุขแห่งชีวิต)

7)  พยายามสร้างความรู้สึกให้ใกล้กันมากที่สุด ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เราใช้อยู่ เช่น สร้างความรู้สึกว่าการนั่งรถยนต์สบาย แต่การเดินก็ไม่เห็นว่าลำบากอะไร ยกเว้นเมื่อมีเหตุจำเป็น  แต่ก็ไม่บ่อยมากนัก  ฯลฯ

8)  การใช้จ่ายเงินเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่มีถูก  ไม่มีผิด  แต่ใครจะสบายกว่ากัน(ในความร้สึก)

สะดวกสบาย  แต่ไม่มีความสุขทางใจ  = หนี้เงินผ่อน

มีความสุข แต่ไม่สะดวกสบาย  =  ออมเงินในระยะแรก (ไม่สะดวกสบายในระยะแรก)

มีความสะดวกสบาย และมีความสุข = ออมเงินในระยะยาวต้องอดทน จะได้ทั้งสุข ทั้งสบาย

หมายเหตุ  จากที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้ามา แต่จำไม่ได้ว่าจาก หนังสือพิมพ์ฉบับใด :  กล่าวว่า

วัยเกษียณ ปัจจุบันนี้ ต้องมีต้นเงิน 4 ล้านบาท จะทำให้ชีวิตสุขและสบาย

 

 

 ออมวันละ 15  บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 10  ระยะเวลาประมาณ  13 ปี มีไม่ต่ำ  หนึ่งแสนบาท (ถ้า 1 ล้าน = วันละ  150 บาท : เดือนละ 4,500 บาท)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระ

คำสำคัญ (Tags)#ความสุขแห่งชีวิต

หมายเลขบันทึก: 61137, เขียน: 20 Nov 2006 @ 07:59 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เงินทองของมีค่า ครับ สำคัญมากเหมือนกัน

การปลูกฝังเรื่องการออม เป็น สิ่งที่ควรมีการสอน หรือ ปลูกฝัง อย่างจริงจัง เพราะมีผลต่อการดำเนินชิวิตจริงๆ มีเสียงต่อว่า อาชีพครู ในเรื่องนี้ อยู่มากทีเดียว ว่าครูเป็นหนี้สิน มากมาย

คุณครูวันชัยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ครับผม
เชา
IP: xxx.8.205.210
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากเลยครับ เป็นคำแนะนำที่เข้าใจง่ายและชัดเจนมากๆ ผมจะทำตามครับ

ครูวันชัย พลไกร โรงเรียนอู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160
IP: xxx.48.243.105
เขียนเมื่อ 


ณ วันที่เขียน ถึงวันนี้ เป็นระยะเวลา 9 ปี จากข้อความที่เขียนพบกับตัวเอง และบุุคคลในสิ่งแวดล้อม ได้ผลสรุป ตรงกับที่ได้เขียนกล่าวไว้เมื่อ 9 ปี ที่แล้ว (ปัจจุบันวันที่เขียนครั้งนี้ 4 พ.ย. 2558) ตนเองและบุคคลที่ปฏิบัติมีชีวิตและมีต้นทุนสำหรับต่อยอดในอนาคตเป็นที่น่าพอใจ

ข้อคิดสำหรับวันนี้ 4/11/2558 :บ้านที่อยู่อาศัยเป็นเพี่ยงแค่ที่ซุกหัวนอน จะมีราคามูลค่าในตัวมากน้อยเพี่ยงใด ก็ไม่สามารถสร้างรายได้จากตัวบ้านที่อยู่อาศัยนั้นได้ ดังนั้น ควรสร้างให้เหมาะสมกับฐานะและความพึงพอใจของตนเองพอสมควร เพ่ื่อนำส่วนที่เหลือไปเป็นต้นทุนของชีวิตต่อไป

(คงไม่มีใครเอาหลังคาบ้านที่ใหญ่โต ห้องน้ำที่หรูหรา นำไปแลกกับอาหารเพื่อประทังชีวิต)


ข้อเปรียบเทียบ

COMPARE

1. หากมีบ้านอยู่ พออยู่ได้ และได้กิน ได้ใช้ ได้เที่ยว ได้ทำบุญ และทำทาน

ชีวิตจะเป็นอย่างไร (ได้ทำในสิ่งที่ตนเองอยากจะทำเพราะมีต้นทุนมากพอที่จะทำ)

2. หากมีบ้านอยู่ ดั่งสวรรค์ และจะได้กิน ได้ใช้ ได้เที่ยว ได้ทำบุญและทำทาน ได้หรือไม่

และชีวิตจะเป็นอย่างไร


DESTINATION OF LIVE

เป้าหมายมิได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองหรือความร่ำรวยหรือตำแหน่งหรือมีบริวารมากมาย

แท้จริงอยู่ที่ความสุขกายสบายใจและไม่ลำบากต่างหาก


Mr. wanchai polkrai

U-thong Teacher


U-thong school

U-thong district

Suphanburi

Thailand 66

4/11/2558

22:12 PM