เวนิส เมืองสุดแสนโรแมนติก

เวนิส เมืองท่องเที่ยวในอิตาลีที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีเกาะใหญ่เกาะน้อยมากกว่า 118 เกาะ มีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เกาะที่เป็นศูนย์กลางของนครเวนิสคือเกาะซานมาร์โค ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสและเป็นศูนย์กลางการปกครองในอดีตด้วย เมื่อมาถึงเวนิสแล้วสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ยอมพลาดคือการล่องเรือกอนโดล่าไปตามคลองที่เสมือนตรอกซอกซอยของเมืองโรแมนติกแห่งนี้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดหมายปลายฝันความเห็น (0)