160725-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Thief

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


THIEF นาม รูปพหูพจน์ “thieves” (countable)

โดยที่ “thief” เป็น “ผู้กระทำ” อาชญากรรม

ด้วยการ “theft” นาม คือ “กระทำการ” “stealing”

หมายถึง “นำเอาทรัพย์สินไปอย่างผิดกฎหมาย โดยที่เจ้าของมิได้ยินยอม”

‘He was found guilty of auto theft.’


AHD อธิบายว่า “thief” เป็นผู้ลักลอบแอบ "steal” โดยเฉพาะ “movable property’ โดยไม่ใช้กำลัง

ต่างจาก “Robber” ที่บ่อยครั้ง “ใช้ความรุนแรง หรือการข่มขู่ ในการ “steal”” เช่นจากธนาคาร หรือร้านค้า

‘They caught the armed robber who raided a supermarket.’

ส่วน “Burglar” คือ ผู้ที่ “break into” (งัดประตู/หน้าต่าง) บ้าน/อาคาร ของผู้อื่นเพื่อ “steal” สิ่งของ

‘The average burglar spends just two minutes inside your house.’


AHD ให้คำพ้องของผู้ “steals” นอกจาก “thief”

“bandit” “burglar” “highwayman” “housebreaker” “larcener” “larcenist”

‘pilferer” “purloiner” “robber” และ “stealer”


(LDCE) ให้รายการคำ ที่เกี่ยวข้อง

อาชญากรรม (Crime) ที่เกี่ยวข้องกับการ “stealing things”มีคำต่อไปนี้

“robbery” “burglary” “theft” “shoplifting” “fraud” “carjacking”

อาชญากรรม (Crime) ที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้กำลัง “attacking people” เช่น

“assault” “mugging” “murder” “rape”

ผู้ที่กระทำ อาชญากรรม เช่น “criminal” “thief” “crook” “burglar” “mugger”

“robber” “pickpocket” “rapist” “offender” “lawbreaker


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)