ฝึกซ้อมการเดินสวนสนาม (29 มิถุนายน 2559)

ในภาคเช้าของวันนี้ก็มีเรียนตามปกติ

แต่ในภาคบ่ายก็มีการฝึกซ้อมเดินสวนสนามของเหล่าลูกเสือ(ลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่)ของโรงเรียนทุ่งฟ้าบดและโรงเรียนอื่นๆอีก 3 โรงเรียน

นักศึกษาฝึกสอนก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ครูและนักเรียนคือ เป็นฝ่ายปฏิคม ปฐมพยาบาล ฯ

บรรยากาศการฝึกซ้อม...

บรรยากาศการฝึกซ้อมของวันนี้อากาศค่อนข้างร้อน ทำให้มีนักเรียนเป็นลมอยู่ค่อนข้างมาก และส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนเราทั้งนั้น

เป็นกำลังใจให้เด็กๆเดินได้อย่างพร้อมเพรียงกันนะ สู้ๆค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)