วันที่ 35 งาน mapping STEM (5 กรกฎาคม 2559)

" วันอังคาร...แสนสดใส "

วันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อย และ เพลียมาก

ในชั่วโมงที่ 1 ... เริ่มต้นด้วยสอนประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ในเรื่องความจริงและข้อเท็จจริง ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจกับการเล่นเกมมาก มีความสนุกสนานแต่ เสียงดังมากเกินไปจนไปรบกวนห้องข้าง ๆ ที่ครูกำลังสอนอยู่ เราเลยควบคุมนักเรียนโดยการให้เล่นเกมแบบเงียบ ๆ แต่บรรยาการศมันไม่เหมือนเดิมที่ผ่านมา

ในชั่วโมงที่ 2 ... ต้องมาสู้รบปรบมือกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ซึ่งเป็นห้องที่พููดมากที่สุด ขี้เกียจที่สุด แต่ทุกชั่วโมงที่เข้าสอน ต้องมีรางวัลเป็นแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน เช่น เมื่อทำงานต้องเปิดเพลงคลอเบา ๆ ในเวลาทำงาน แต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้สอน

ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ... วันนี้ครูให้นักเรียนทำ Mapping STEM ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ วันนี้เราทำแผนผังความคิดของการทำวุ้น ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนแต่ล่ะคนตั้งใจทำมาก ผลงานออกมาก็สวยมากเหมือนกัน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)