วันที่ 43 ทำสื่อ ลงประชามติและตกแต่งเทียนเข้าพรรษา (14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559)​​

สำหรับวันนี้แล้ว ก็มาโรงเรียนด้วยปกติ แต่ไม่ได้กินข้าวเช้าวันนี้ มากินที่โรงเรียนเกือบทุกคน และเช้าก็ไปดูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ทำความสะอาดบริเวณที่นักเรียนรับผิดชอบ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของครูที่ปรึกษาที่ต้องไปดูว่านักเรียนขอเราได้ทำไหม ซึ่งนักเรียนทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีกับการทำความสะอาด เขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

เช้านี้ก็มีสอนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ทั้ง 2 ห้อง และตอนบ่ายก็สอน คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันนี้การสอนก็ปกติ นักเรียนเรียนเรื่องโจทย์ปัญหากัน ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ครูแนนก็ให้ทำแบบฝึกหัดที่นักเรียนยังไม่ไดทำ ใครมีปัญหาอะไรก็ให้ถามครูแนน นักเรียนก็จะเริ่มทำงานที่นักเรียนไม่ได้ทำ เพราะว่า จะเป็นทบทวนความรู้ของตนเองไปด้วย ซึ่งนักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง ดี ทั้ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตอนท้ายของนักเรียนได้มีการให้นักเรียนได้เล่นเกมบิงโก แต่เป็นบิงโกธรรมดา เด็กนักเรียนตื่นเต้นกันมา ซึ่งเราก็มาคิดว่า เราควรที่จะทำบิงโกที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณหาร น่าจะ โอเค เน๊อะ นักเรียน คงจะสนุกน่าดู ซึ่งเป็นความคิดที่ดี และเป็นการฝึกทักษะการคิดเลขของนักเรียนด้วย ชั่วโมงหน้านักเรียนคงจะได้เล่นจ้า ^^

ภาพกิจกรรม สำหรับการเรีนการสอนคณิตศาสตร์ในวันนี้ (บิงโก)ตอนบ่ายของวันนี้คิวเต็มมาก เลย มีแต่งานของโรงเรียนก็คือ การทำสื่อ ที่ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ การลงประชมมติ วันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งนักเรียนทุกคน จะต้องมีความรู้ และสามารถไปบอกผู้ปกครองได้ด้วย ซึ่งเราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่เป็นการปลูกฝังให้เด็กได้มีความเป็นประชาธิปไตยเป็นของตนเอง และสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับคนรอบข้างและคนที่รู้จัก ซึ่งที่สำคัญก็คือ คนในครอบครัวของนักเรียนเอง ก็จะได้ไปใช้สิทธิ์อย่างถูกต้อง


ภาพบรรยากาศในการทำสื่อ สำหรับประชาสัมพันธ์ลงประชามติและงานต่อมาก็คืองาน ตกแต่งเทียนเข้าพรรษา ซึ่งล่วงเลยเวลามากเลย ทำให้ครูแนนไม่ได้ไปสอน ลูกเสือเท่าไร อิอิ แต่ก็ถือว่าสนุกดี ได้บุญด้วย พรุ่งนี้ก็แห่เทียนเข้าพรรษาแล้ว นักเรียนต้องมีความสุขและได้ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้ง ยังเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีด้วย ไปชมภาพได้เลยคะ ตกแต่งเทียนเข้าพรรษาเสร็จก็กลับบ้านเลยคะ เหนื่อยมาก ได้บุญด้วยคะวันนี้


ภาพบรรยากาศในการร่วมแรงร่วมใจกันตกแต่งเทียนเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านศาลา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)