วันที่ 40 ภาพวาดเล่าเรื่อง (11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559)​​

วันนี้เป็นวันจันทร์ เริ่มต้นกับการเรียนการสอนสำหรับสัปดาห์นี้ กับการเข้าเวร เพื่อรับหน้าที่ รับ และ ส่งนักเรียน ซึ่ง ก็เป็นหน้าที่ ที่ต้องทำอยู่ตามปกติ แต่วันนี้ก็สอนตามปกติเหมือนกัน สำหรับวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ซึ่ง วันนี้ก็ได้พบปัญหาตรงที่ วิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนไม่มีความเข้าใจ ในเรื่องของการแก้ไขโจทย์ปัญหา ในเรื่องโจทย์ปัญหาระคน ไม่สามารถตีโจทย์และทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาได้ นักเรียนยังไม่ชอบอ่านหนังสือและคิดวิเคราะห์ตามไปด้วยซึ่งวิธีนี้ก็แก้ไขได้ยากเหมือนกัน เพราะว่าเราจะปลูกฝังนักเรียนอย่างไร ให้นักเรียนอ่านแล้ววิเคราะห์ตาม ซึ่งจะต้องได้ใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ คิดว่า เป็นทักษะที่จำเป็นมากอยู่เหมือนกัน ซึ่งก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับเราอยู่ ที่จะต้องแก้ไขให้นักเรียนอย่างไร ถึงจะโอเคที่สุด และนักเรียนมีความเข้าใจให้มากที่สุด

และในชั่วโมง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในวันนี้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ การวาดภาพและการเล่าเรื่องของนักเรียน กิจกรรม จะเป็นการเล่นเกมไปในตัว นักเรียนจะได้รับคำศัพท์ และให้วาดภาพลงในกระดาษบรูฟ เมื่อแต่ละกลุ่มวาดเสร็จ จะต้อง แบ่งหน้าที่กันในการเล่าเรื่องและแต่งเรื่อง ให้สร้างสรรค์และมีข้อคิดสำหรับเรื่องที่นักเรียนเล่าด้วย ซึ่งเด็กก็ได้คิดสร้างสรรค์ ตามจินตนาการของกลุ่มตนเอง นักเรียนสนุกมาก และฟังเพื่อนเล่านิทานของกลุ่มต่าง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม ตอนที่ครูแนน เป็นนักศึกษา อยู่ค่าย Pre University ซึ่งเป็นเด็กใสๆ อยู่เลย ในโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ของคุณโครงการนี้เหมือนกัน ที่ได้สอนให้ทำกิจกรรมต่างๆมากมาย ตอนนี้ก็ได้ใช้กับเด็กนักเรียนของตนเองแล้วนะคะ สนุกมากๆ ด้วย ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสุขอย่างหนึ่งของผู้ที่ถ่ายทอดกิจกรรมเป็นรุ่นๆไปคะ วันนี้ก็มีเรื่องเล่าเพียงเท่านี้ เพราะว่าตอนนี้เลิกโรงเรียนละจ้า


ภาพกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

กิจกรรมภาพวาดเล่าเรื่องบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (1)

ประสบการณ์ของครู ถ่ายทอดสู่นักเรีย ครูแนนเก่งจังครับ