วันที่ 42 ประชาสัมพันธ์ประชามติวันที่ 7 สิงหาคม (13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559)​​

วันนี้เป็นวันที่สอนเกือบเต็ม ได้ว่างจริงๆ แค่ 1 ชั่วโมง สำหรับวันนี้นั้น เช้านี้ตอนกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นั้น ได้มีกิจรรม 4 ภาษา ซึ่งจะมีภาษาไทย ภาษาเมือง ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทุกเช้า ซึ่งภาษาต่างประเทศ จะเป็นครูต่างชาติเป็นผู้บอกคำศัพท์ ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทั้งภาษาจีน ซึ่งเป็นของนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศจีน และครูต่างชาติคนอังกฤษ ทุกวัน และวันนี้เป็นวันมีความพิเศษเพิ่มเติมก็คือ ได้มีการประชาสัมพันธ์ของครูโรงเรียนเกี่ยวการลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 รัฐธรรมนูญปี 2559 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านศาลา ก็ให้ความร่วมมืออย่างดี และนักเรียนทุกคนก็ให้ความสนใจกันดีมาก

สำหรับการสอนในวันนี้ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การบวก การลบของนักเรียน ซึ่งนักเรียนก็มีความรู้และสนุกกับการแต่งโจทย์ของตนเอง

ตอนบ่ายเป็นการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งนักเรีนก็ให้ความร่วมมือกันดีกว่า วันนี้เป็นเรื่อง การเรียน ปัจจัยในการปฎิสนธิของพืช ซึ่งนักเรียนก็ให้ความร่วมมืออย่างดี และดูเหมือนเข้าใจด้วย อีกทั้งตอนสุดท้ายของชั่วโมงก็เป็นการเล่นเกม เพื่อเป็นการสรุปบทเรียน จ้า วันนี้สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ ก็มีความสุขดีคะ จบชั่วโมงการเรียนวิทยาศาสตร์ ครูแนนก็มีการสอนต่อนะคะ


ภาพกิจกรรมการเรีนการสอนวิทยาศาสตร์ในวันนี้สำหรับ ชั่วโมงความเป็นเลิศทางวิชาการ และสอนได้แค่ชั่วโมงเดียว ให้นักเรียนทำเกี่ยวกับการหาข้อมูลสำหรับการทำเครื่องดักแมลงวันและให้นักเรียนเขียน และวาดภาพเครื่องดักแมลงวันของนักเรียนด้วย เรียนได้แค่ 1 ชั่วโมง คณะครูก็จะมีประชุมกัน ซึ่งทำให้ชั่วโมการเรียนกระด้างอีกแล้ว ครูจึงบอกให้นักเรียนดูหนังแทน คะ เป็นเรื่อง ผีนะคะ เรื่อง ศีล 5 ซึ่งถือว่าเป็นละครที่ให้ความรู้กับนักเรียนได้ดีมากเรื่องหนึ่ง และนักเรียนมีความสุขกับการดูละครเรื่องนี้ดีจ้า สังเกตได้จากสีหน้าของแต่ละคนที่มีความตั้งใจในการดูมาก ละครูเรื่องศีล 5 ในวันนี้ ได้กล่าวถึงเรื่องศีลข้อที่ 5 เรื่อง สุรา ซึ่งก็ถือว่านักเรียนได้ดูเพื่อความบันเทิง และมีความรู้สำหรับการเป็นคนดีด้วยคะ ดูจบโรงเรียนก็เลิกเรียนพอดี และก็ไปเป็นเพื่อน เพื่อนที่อยู่เวรรับส่งนักเรียนในวันนี้ ส่งนักเรียนเสร็จ ก็เป็นการทำบอร์ด เพื่อประชาสัมพันธ์การร่วมลงประชามติ รัฐธรรมนูญปี 2559 คะ วันนี้ ก็ขอพักผ่อนละคะ


ภาพกิจกรรม ชั่วโมง สู่ความเป็นเลิศ ค้นคว้าหาข้อมูล เครื่องดักจับแมลงวัน
ภาพบอร์ด ประชาสัมพันธ์ลงประชามติ ที่ช่วยกันจัดบอร์ด ภาพสำเร็จบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (1)

นอกจากความรู้แล้วก็ยังมีคุณธรรม ในคาบเรียนอีกด้วยครับๆ ??