วันที่ 36 ความแน่นอนที่ไม่แน่นอน (6 กรกฎาคม 2559)

" วันพุธ ... ชุดพละ "

วันพุธ วันเพลีย ประชุมยาว ๆ ไปเลย

ในชั่วโมงที่ 2 ... สอนสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 วันนี้เป็นการสอนที่ สื่อการเรียนรู้ที่ทำไป เปิดไม่ออก แล้วการสอนสดแบบไม่มีสื่อก็เริ่มขึ้น แต่เราสอนให้นักเรียนรู้จักมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในชั่วโมงที่ 3 ... วันนี้เป็นชั่วโมงภูมิธรรม ได้มีโอกาสไปนั่งฟังพระอาจารย์สอน ซึ่งพระอาจารย์สามารถควบคุมนักเรียน ร้อยกว่าคนให้เงียบ พร้อมกับเทคนิคการสอนคือคำว่า " สว่าง สะอาด สงบ " พร้อมท่าทางประกอบ

ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วันนี้ ... ให้นักเรียนทำ แผนผังความคิดเรื่อง วุ้น แต่เปลี่ยนวิชาเป็น คณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนก็ตั้งใจทำกันทุกคน เห็นแล้วก็ปลื้มใจมาก ๆ

หลังจากเลิกเรียนวันนี้ มีการประชุมคณะครูประจำเดือน ซึ่งเราก็ต้องเข้าร่วมประชุมอีกตามเคย แต่ก็มีประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)