Hippy BD to U

สุขเถิดวันเกิดของคุณ

คำร้อง..คนถางทาง---ทำนอง..(เดียวกันกับ happy bd. to u)

สุขเถิดวันเกิดของคุณ สุขเถิดวันเกิดของคุณ

สุขศรีดีประเสริฐ จงบรรเจิดในวันเกิดของคุณ(>>)

--ร้องซ้ำสามเที่ยว ใน (>>) นั้น ให้ระบุชื่อผู้รับพร เช่น คนถางทาง

..เราแต่งเพลงนี้ไว้สัก ๑๐ ปีก่อนโดยดลใจจากความเบื่อฟังเพลงฝรั่งที่คนไทยเห่องร้องกันมาก แต่ยอมรับว่าเพลงนี้ทำนองเขาเพราะมาก พบกันครึ่งทางได้ไหม ถ้าเห็นด้วยโปรดช่วยนำไปร้องกันให้มากๆ ความหมายมันก็ดีกว่าเวอร์ชั่นฝรั่งมากเลยนะ

—คนถางทาง..กค.๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)