ป้ายสี ตระกูล ส

ส่อเจตนาสร้างภาพความชั่วร้าย ไม่ได้ตระหนักว่า องค์กรแต่ละแห่ง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศเพียงใด

ป้ายสี ตระกูล ส

บทความเรื่อง ตระกูล ส นี้เขียนในลักษณะที่ทำให้ดูเหมือนมีข้อมูลแม่นยำ แต่จริงๆ แล้วหลายส่วนเขียนแบบนั่งเทียน และมีเจตนาสร้างภาพความชั่วร้าย ไม่ได้ตระหนักว่า องค์กรแต่ละแห่งได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศเพียงใด

ผมเคยเขียนบันทึกอธิบายองค์กรตระกูล ส ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๒ ก.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)