โครงการ Supervisor


โครงการ Supervisor

โครงการผู้ประสานงานศูนย์สอบการตอบปัญหาธรรมะ

“ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๓ (Supervisor)

ด้วยในปัจจุบันนี้สภาพศีลธรรมในหมู่เยาวชนได้เสื่อมถอยลงไปอย่างมาก อันเป็นผลกระทบมาจากความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและการแผ่ขยายของอารยธรรมตะวันตก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย การแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถกระทำให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยปราศจากการพัฒนาศีลธรรมของเยาวชนควบคู่ไปด้วย

ดังนั้น ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงได้มีนโยบายจัดทำโครงการผู้ประสานงานศูนย์สอบการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ขึ้น เพื่อประสานงานและดำเนินการจัดสอบการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชน ได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวนั้นลดน้อยลงไป และช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบัน ทำให้ประเทศมีความสงบสุข ร่มเย็นด้วยร่มธรรมอย่างแท้จริง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ครูอาจารย์ เกิดความสนใจใฝ่หาความรู้ในพระพุทธศาสนา สามารถนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคม และทำให้สังคมไทยมีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งวัตถุและจิตใจที่มั่นคงถาวรตลอดไป

๒.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์มีความสนใจ ให้ความสำคัญในวิชาพระพุทธศาสนา และการฝึกฝนอบรมตนตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ นิสิต นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการสร้างสรรค์สังคมให้สงบร่มเย็น ด้วยการให้โอกาสนักเรียน เยาวชนของชาติได้ศึกษาธรรมะ มีแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

๓.๒ นิสิต นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ ได้พัฒนาทั้งในการบริหารจัดการ การวางแผน การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

๓.๓ นิสิต นักศึกษา ได้อ่านหนังสือธรรมะ รู้จักหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

ซึ่งเป็นโครงการที่สอนให้ดิฉันนั้นเรียนรู้อะไรมากมาย ทั้งการอยู่ร่วมกับคนอื่น การพูดคุย ความมีน้ำใจ การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่น การเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อส่วนรวม ซึ่งดิฉันก็ได้ไปคุมสอบที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อโรงเรียนจังหารฐิตวิริยะประชาสรรค์ ซึ่งเดินทางไปกับเพื่อนกัน2คน เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง และได้พักพิงกับคุณครูที่คุมสอบของโรงเรียนนั้น ซึ่งการไปครั้งนั้นทำให้ฉันภูมิใจและมีความสุขมากที่ได้ทำงานจิตอาสา เพราะสิ่งที่ได้คืนมามันมี คุณค่าทางจิตใจมาก

คำสำคัญ (Tags): #จิตสาธารณะ
หมายเลขบันทึก: 610258เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2016 10:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กรกฎาคม 2016 17:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

กิจกรรมนี้เกี่ยวโยงกับ TQF อย่างไรไหมครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี