​ธัมมะสายกระตุ้นกิเลส

สังฆราชสายกระตุ้นกิเลสหรือเปล่า

ธัมมะสายกระตุ้นกิเลส

ดู ที่นี่ ต้มตุ๋นหรือเปล่า

ความเชื่อมโยงสู่การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ดัง ข่าวนี้ จะเป็นสังฆราชสายกระตุ้นกิเลสหรือเปล่า

วิจารณ์ พานิช

๑๓ ก.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)