การบ้านครูตุ๋ม ศิริลักษณ์ ชมภูคำ

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ครูตุ๋ม (ศิริลักษณ์ ชมภูคำ) ครูเพื่อศิษย์อีสาน ตั้งคำถามกับผมว่า ในมุมมองของคนนอกโครงการฯ ของท่าน (ท่านหมายถึงงานของท่าน อ่านได้ที่นี่ครับ) มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร? ท่านบอกว่า เป็นการบ้านจากทีมงานของสภาการศึกษาแห่งชาติที่ยกขบวนมาถ่ายทำนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของเด็กบกพร่องทางการเรียน และการสร้างนักเรียนจิตอาสา ซึ่งเป็นแก่นของเป้าหมายการศึกษาที่ต้องการพัฒนา "คนดี" ให้กับสังคม


(ขอบคุณภาพจาก facebook ครูตุ๋มครับ)


ตามที่ได้ไปถอดบทเรียนครูตุ๋ม ผมก็มีคำตอบของตนเองจะเสนอ ดังนี้ครับ

ข้อดี

ข้อดีเหล่านี้ของงานครูตุ๋ม น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้รับเลือกให้เป็น BP ๑ ใน ๑๒ ของประเทศที่สภาการศึกษาฯ เลือกที่จะมาถ่ายทำ

๑) งานนี้ไม่ใช่แค่เพียงแก้ปัญหา แต่ "กระบวนการแก้ปัญหา" สามารถสร้าง "คนดี" ขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการของครูตุ๋ม ไม่ใช่เพียงเด็กนักเรียนเท่านั้น แต่ส่งผลเชิงกระบวนทัศน์และศรัทธาของผู้ปกครอง เพื่อนครู ผู้บริหารโรงเรียน ด้วย

๓) กระบวนการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ที่ครูตุ๋มทำนั้น ง่าย ชัดเจน ครูภาษาไทยที่สนใจนั้น ไม่ต้องเรียนรู้สิ่งใดใหม่เลย ขอเพียงมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันเสียสละเพื่อเด็กๆ จริงๆ เท่านั้นก็เริ่มทำได้เองได้

๔) วิธีของครูตุ๋มประหยัดครับ ใช้งบประมาณน้อยมาก ใช้สิ่งที่รัฐบาลแจกให้ฟรีก็เพียงพอแล้ว

๕) งานของครูตุ๋ม เป็นทางออกของสังคมและประเทศ ปัญหาที่ครูตุ๋มสามารถแก้สำเร็จผล ตรงกับปัญหาการพัฒนาคนของประเทศ

ข้อเสีย

ข้อเสียของงานครูตุ๋ม...ไม่มีหรอกครับ จะมีก็เพียงเงื่อนไขหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จ สำหรับคนที่จะนำเอาไปใช้บ้าง ดังนี้ครับ

๑) ครูตุ๋มต้องสละเวลา (ที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเวลาส่วนตัว) มาอยู่กับเด็กๆ (บนระเบียง) ต่อเนื่องยาวนานเป็นปี และติดต่อกันหลายปี กว่าจะมีผลลัพธ์อย่างที่เห็น

๒) ครูต้องใช้ความอดกลั้นและยึดมั่นในแนวทางที่จะทำเพื่อเด็กเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมาสวนทางกับกระแสการทำผลงาน(วิทยฐานะ)ของครู ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนผลลัพธ์เชิงประจักษ์บนตัวเด็ก

๓) ครูต้องมีครอบครัวที่เข้าใจ ... อย่างรู้ว่าเป็นอย่างไร แนะนำให้ทีมงานไปเยี่ยมบ้านครูตุ๋มนะครับ ...

๔) ครูต้องเป็นคนไม่มีมารยา เบื้องหน้าอย่างไร สิ่งที่ทำก็อย่างนั้น การนำเสนอของครูตุ๋มไม่เกินจริง ไม่สร้างภาพ ทำอะไรก็พูดอันนั้น

กศจ. มหาสารคาม เลือกตัวแทนข้าราชการครูได้อย่างถูกต้องที่สุดแล้วครับ ความดี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และความหวังดีต่อเพื่อนครูโดยไม่เลือก จะทำให้ครูเพื่อศิษย์ขยายไปอย่างรวดเร็วในพื้นที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมมองเชิงชื่นชมสำหรับ Best Practicesความเห็น (0)