160713-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Than

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Than

(CCD) อธิบายว่า ใช้ “THAN” กับการเปรียบเทียบ

โดยส่วนใหญ่ ใช้ “Than” ตามหลัง Adj. และ Adv. เพื่อการเปรียบเทียบ

‘I am happier than I have ever been.’

‘They had to work harder than expected.’

ถ้าหาก ใช้ “personal pronoun” ด้วยตัวเองเดี่ยวๆ ตามหลัง “than”

สรรพนาม นั้นต้องเป็น “object pronoun” เช่น “me” หรือ “him”

‘My brother is younger than me.’

‘Lamin was shorter than her.’

แต่ถ้า สรรพนามนั้น ใช้เป็นประธานของอนุประโยค ต้องใช้ “subject pronoun”

‘They knew my past much better than she did.’

‘He’s taller than I am.’

สามารถใช้ “ever” หรือ “ever before” ตามหลัง “than” เช่น

ถ้ากล่าวว่า “บางสิ่ง ‘is bigger than ever’ หรือ ‘bigger than ever before’”

เป็นการเน้นว่า สิ่งนั้น ไม่เคยมีขนาดใหญ่เท่าที่เป็นอยู่ มาก่อน ถึงแม้จะใหญ่อยู่เสมอ

‘Bill worked harder than ever.’

‘He was now managing a bigger team than ever before.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “than” เมื่อเป็นการ พูดเปรียบเทียบ ให้ใช้ “not as” หรือ “not so”

เช่น อย่าใช้ว่า “He is not as tall than his sister.”

ให้ใช้ว่า “He is not as tall as his sister.”

ให้ใช้ “more than” เพื่อบอกว่า จำนวนคนหรือสิ่งของในกลุ่มหนึ่ง มีมากกว่า จำนวนหนึ่ง

‘We live in a city of more than a million people.’

‘There are more than two hundred and fifty species of shark.’

ยังสามารถใช้ “more than” นำหน้า Adj. เพื่อใช้ เน้นคำนั้น เช่น

แทนการกล่าวว่า “If you can come, I shall be very pleased.”

ให้ใช้ ว่า “If you can come, I shall be more than please.’

ซึ่ง ถือเป็นการใช้ค่อนข้างเป็นทางการ

‘I am more than satisfied with my achievements in Australia.’

‘You would be more than welcome.’

อาจใช้ “rather than” เมื่อต้องการ เปรียบเทียบ บางสิ่ง ที่เป็นประเด็น กับบางสิ่งที่มิใช่

‘The company’s offices are in London rather than in Nottingham.’

‘She was angry rather than afraid.’


(CED) อธิบาย การใช้ “THAN” เมื่อใช้เป็นทางการ

ตามปกติ ถือว่าใช้ “THAN” เป็น “conjunction”

ใช้บังคับ กริยาที่เว้นไว้ไม่แสดงรูป เช่น

‘He does it far better than I (do).’

ในกรณีของ “pronoun" อื่น

ขึ้นอยู่กับ ว่า กริยา ที่ไม่แสดงรูปนั้น เป็น “ประธาน” หรือเป็น “กรรม” เช่น

‘She likes him more than I (like him).’

‘She likes him more than (she likes) me.’

อย่างไรก็ตาม ในการพูดหรือเขียน ธรรมดา ปกติ ถือว่าใช้ “than” เป็น “preposition”

และให้ตามด้วย สรรพนาม รูปที่เป็น “กรรม”

‘My brother is younger than me.’


(MWLD) ให้คำจำกัดความ

การใช้ “THAN” เป็น “conjunction”

ว่า ใช้ “แนะนำ สิ่งที่สอง หรือสิ่งสุดท้ายเมื่อมากกว่าสอง หรือกับคน ที่ทำการเปรียบเทียบ”

โดยใช้ กับรูป “comparative” ของ Adj. หรือ Adv. เช่น

‘Ten is less than 20.’

‘She is younger than I am. (หรือเป็นทางการกว่าว่า She is younger than I.)

‘He can run more quickly than his father (can).’

และว่า ใช้ เพื่อกล่าวว่า “บางสิ่ง เกิดขึ้น ทันทีตามหลังสิ่งอื่น”

‘Hardly/scarcely had the sun come up than dark clouds began to roll in.’

‘No sooner had I spoken than he appeared.” (หมายถึง เขาปรากฏตัวทันทีหลังจากผมพูด)

การใช้ “THAN” เป็น “preposition”

เมื่อใช้เปรียบเทียบ

ใช้กับ สรรพนาม (me, her, him, them และ us) ในกรณีที่เป็น “objective”

ทำนองเดียวกับที่ใช้ “than” เป็น “conjunction” กับสรรพนาม (I, she, he, they และ we)ใน กรณี “subjective” เช่น

‘She is younger than me.’ [= She is younger than I (am).]

‘I’m taller than him.’ [= I’m taller than he (is)]


หมายเหตุ: บางคนเห็นว่า การใช้ “than” เป็น “preposition” ถือเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง

แต่มีการใช้ทั่วไป โดยเฉพาะวลี “THAN ME”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)