KM EXTERN (13) : การประยุกต์ใช้ KM & STRATEGIC MAP ในการบริหารองค์กรสู่ LO (ตอนจบ)

การทำLO ต้องติดอาวุธของคนในองค์กร ให้ดีสุด
    มาสู่การทำให้องค์กรแข็งแรง ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ศิริราชทำอย่างไร    . สมเกียรติ เล่าว่า การทำLO  ต้องติดอาวุธของคนในองค์กร ให้ดีสุด และไม่ใช่เฉพาะแพทย์ เพราะถ้าดูจากจำนวนคนในศิริราชแล้ว จะพบว่า มีพยาบสลถึง 5000 คน และกลุ่มพยาบาลนี้แหละที่ใกล้ชิดคนไข้ ดังนั้นจะต้องมององค์กรให้ออกด้วย อีกหลักการหนึ่งนอกจากการส่งเสริมการสร้างความรู้ ต่างๆ จากกลุ่ม พยาบาล  แล้ว อีกสิ่งหนึ่งก็คือ การวิจัย  หรือที่ศิริราชเรียกว่า R2R    2 หลักการนีแหละครับจะดันไปสู่ LO
 •      มี CQI  โดยกลุ่ม care team  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ใช้กรอบ KM  มาเป็นตัวจับ
 •      มี R2R เพื่อการวิจัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมใหม่  ก้ใช้ KM เป็นตัวผลักเช่นกัน  
 และเมื่อเกิดความรู้แล้วก็นำสิ่งเหล่านั่นมาสร้างเป็นมาตรฐาน เปรียบเสมือน เป็นลิ่มที่ไม่ให้วงล้อการปรับปรุงตกลง มีแต่ ผลักดันให้สูงขึ้น     ในการคิดดังกล่าว เราต้องมีหลักการว่า
 •   เราจะขับเคลื่อนใคร ที่จะผลักดันองค์กรไปได้
 •  วิเคราะห์ว่า มีใครเกี่ยวข้องบ้าง ใครต้องเข้าร่วม 
 •  ใครจะเป็นผู้ประสานงาน  
 • ใครจะเป็นผู้ให้ทุน
   โดยเปรียบเสมือน วง 3 วง มาเกี่ยวกันคือ
 •   CARE TEAM
 •   KM
 •   R2R
  แต่ก็มีคนบอกว่าที่ดีสุดคือ 3 วง นี้มาเกี่ยวกันเป็นวงเดียวเลย ……                   และให้มองการจัดการตรงนี้เป็นกระบวนการมี input   output  ประเด็นที่น่าสนใจที่ อ . สมเกียรติ แถมท้ายคือ
 • เราจะวัดประสิทธิภาพของ KM ได้อย่างไร     

ที่ศิริราช ใช้ framework ของ TQA หรือ THAILAND QUALITY AWARD มาเป็นตัวจับ  หรือมา ทำการassessment   โดยแปลงประเด็นความถามจาก TQA มาเป็นมุ่งเน้นสู่การทำ KM 
 •   เราจะวัดประสิทธิภาพของ LO อย่างไร  

 ซึ่ง ศิริราชก็กำลังเริ่ม  โดยได้เขิญ  รศ .ดร. อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง จาก จุฬาลงกรณ์ มาให้คำแนะนำ ซึ่งในวันที่สัมมนา อ. อรจรีย์ก็มาร่วมฟัง  และ ยังร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้วย  โดย อ.แนะนำการประเมิน ตามหลักการของ MARQUARDT  ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของต่างประเทศในด้านการสร้างองค์กรสู่การเรียนรู้ โดยใช้คำถาม 50 คำถาม   โดยผู้สนใจ อาจดูจากหนังสือที่ MICHAEL J. MARQUARDTTT เป็นผ้แต่ง เรื่อง  BUILD TTTHE LEARNING ORGANIZATION ในภาคผนวกข้างท้ายเล่ม  และมี อ.บดินทร์  วิจารณ์ เป็นผู้แปล  ใช้ชื่อว่า การพัฒนาองค์กร  แห่งการเรียนรู้ ของสำนักพิมพ์ EXPERNET 

                                

                  ซึ่งในบทสรุปของทางศิริราช คือ ทางศิริราชได้ใช้ KM เป็น TOOLING ที่จะผลักดัน  การทำ CARE TEAM กับ การทำ R2R ให้สอดคล้องตาม เป้าหมายหรือ วิสัยทัศน์องค์กร โดยมี BSC MODEL ที่เป็นรูปบ้าน เป็นตัวเชื่อมให้ทุกคนเห็นภาพ และ พายเรือ ในทิศทางเดียวกัน จ้วงพายเรื่องอย่างมีน้ำหนัก และพร้อมเพียงกัน        หลังจากนั้นก็จะเป็นเวทีที่แลกเปลี่ยนความเห็น หรือ เล่า สิ่งที่องค์กรตนเองได้ทำมา เช่น ปตท เคมีคอล   ,.อรจรีย์ ,.จิรัชฌา   , กรมสุขภาพจิต เป็นต้น   ซึ่ง ส่วนมากจะใช้ แนวทาง BALANCE SCORE CARD เป็นตัวกรอบในการวางกลยุทธ์อยู่แล้ว  จริงๆ ก็เหมือนกับ การวางKVให้ชัดเจนก่อนที่จะไป ทำ KS        อย่างไรที่สำคัญที่สุด   คือ  การลงมือทำเลย ตั้งแต่วันนี้ ….

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Management exchange

คำสำคัญ (Tags)#lo

หมายเลขบันทึก: 60992, เขียน: 19 Nov 2006 @ 08:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)