ประกาศ ขณะนี้  ห้องเรียน KM  กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดให้ใช้บริการแล้ว   

  • สถานที่เป็นมุมที่เงียบ สงบ แสนสบาย อยู่ภายในห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารเบญจสิริกิตต์
  • ท่านสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งจากเอกสารวิชาการต่างๆ มากมาย  และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง จาก CD  internet  
  • เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

 

             KMroom2.jpgKMroom15.jpg

                                         ป้ายหน้าห้องเรียน

            KMroom5.jpgKMroom12.jpg

                                      ภายในห้องเรียน

              KMroom7.jpgKMroom13.jpg

                                          จุดเรียนรู้ที่ 1 

                KMroom8.jpgKMroom9.jpg

                                             จุดเรียนรู้ที่ 2

              KMroom16.jpgKMroom11jpg.jpg

                                         มุมสงบ แสนสบาย

                   ขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ ชาวกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเรียนรู้  และนำไปสู่การปฎิบัติ เพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร  มีการจัดการความรู้ สู่การพัฒนา องค์กรก้าวหน้า ชาติ-ประชาก้าวไกล...

นันทา ติงสมบัติยุทธ์

19 พย.49