วันที่ 18 พฤศจิกายน2549  ที่บริเวณวัดอรัญญาวาส ต.ในเวียง อ.เมืองน่านจ.น่าน ภาคีผู้เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฮักเมืองน่าน และ ประชาคม จ.น่าน ร่วมจัดกิจกรรมพิธีสืบชะหลวง พลิกฟื้นชีวิตหลังวิกฤติน้ำท่วม

                        สืบเนื่องจากที่เกิดอุทกภัยใหญ่ ระหว่างวันที่ 18 - 26 สิงหาคม 2549  ที่ จ.น่าน ก่อให้เกิดความเสียหายวงกว้าง และเกิดปัญหารุนแรงลดหลั่นกันไป  หลายฝ่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้ช่วยเหลือกันมาต่อเนื่อง  ทางผู้เกี่ยวข้องเห็นว่า พิธีกรรมตามความเชื่อ จะสามารถเยียวยาสร้างขวัญก่อเกิดกำลังใจได้ และเป็นการขอบพระคุณทุกดวงใจที่ให้การช่วยเหลือเราชาวน่าน  ภาคีความร่วมมือได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น

                        แนวคิดการจัดงาน ( คัดลอกจากเอกสารที่ได้รับแจก )

                        - การสร้างขวัญกำลังใจและเยียวยาหลังน้ำท่วม

                        - การแสดงผลงานที่มีชีวิตชีวาของเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ

                        - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปตลาดนัดการเรียนรู้ของเครือข่าย

                        -การเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวาตามวัฒนธรรมชุมชนกระบวนการและเนื้อหา