เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีงานมากมาย ทั้งเรื่องภายในสำนักงานคณบดี เรื่องที่ต้องหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องสรุปด่วน แถมต้องออกไปประชุมนอกสำนักงาน ๒ แห่ง คือ ไปประชุม เพื่อเตรียมงาน UKM มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา ๑๑.๓๐ น ที่ศูนย์บริการวิชาการ และร่วมประชุมจัดกิจกรรม ฉลองพระชนม์พรรษา ๘๐ พรรษา เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสีฐาน สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ แถมเมื่อกลับจากประชุมทั้ง ๒ แล้ว มีแฟ้มวางรอที่โต๊ะเพียบเลยค่ะ แต่ก็ทำทุกอย่างสำเร็จด้วยดี นึกถึง ชาวบ้านคนอื่นๆที่เค้าเหนื่อยยากลำบากกว่าเราเยอะแยะ แล้ว ก็คิดว่างานของเราไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไร เพราะตัวอย่างหนึ่งที่พบว่าชาวศูนย์บริการวิชาการที่เพิ่งกลับมาจากปักกิ่ง เช้าวันนั้น ยังทำงานได้อย่างเข้มแข็ง เช่นอาจารย์ JJ อาจารย์ พัชรี คุณ เอื้อง คุณ น้อง ถึงแม้จะดูเหนื่อย แต่ เห็นแล้วทึ่ง ที่สามารถทำงานต่อได้หลังจากเหนื่อยจากการเดินทางกลับมา ฉะนั้น เราต้องมองรอบด้านด้วย จะเห็น และทำให้มีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิต นะคะ