วิธีวาดภาพเหมือนด้วยสเกล (การขยายภาพด้วยตาราง)

วาดภาพเหมือนด้วยสเกลง่ายๆ

วิธีการขยายภาพโดยวิธีเขียนตาราง

1. ตีกรอบสี่เหลี่ยมรอบภาพ อาจเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมของภาพ
2. แบ่งด้านทุกด้านออกเป็นส่วนๆส่วนละเท่าๆกัน พร้อมทั้งเขียนหมายเลขกำกับจากน้อยไปหามาก ด้านตรงข้ามจะมีหมายเลขตรงกัน ลากเส้นระหว่างจุดของด้านตรง จะได้ตารางออกมา
3. นำกระดาษวาดเขียนมาตีกรอบสี่เหลี่ยม ทำเหมือนข้อ 2 แต่การแบ่งส่วนของแต่ละด้านต้องมีขนาดใหญ่กว่าเดิม
4. ใช้ดินสอวาดภาพบนกระดาษเบาๆ สังเกตเส้นของภาพเดิมว่ามีความสัมพันธ์กับเส้นตารางอย่างไร หมายเลขที่กำกับจุดและเส้นจะเป็นเครื่องช่วยในการวาดรูปให้ถูกตำแหน่ง
5. แต่งเติมเส้นให้ชัดเจนด้วยหมึก หรือสีตามความต้องการ

ในการวาดภาพเหมือนด้วยวิธีขยายด้วยตาราง หรือการตีสเกลในครั้งนี้ ผมวาดขยายจากแบบขนาดกระดาษ a4 ขยายเพื่อวาดลงในกระดาษขนาด a3

โดยเริ่มจากตีตารางรอบรูปที่จะวาดลงบนแบบ รูปนี้ใช้เส้นแนวตั้ง 0-11 เส้น รวมมีช่องแนวตั้ง 11 ช่อง และใช้เส้นแนวนอน 0-12 เส้น รวมมีช่องแนวนอน 12 ช่อง ระยะห่างจากเส้น (ความกว้างระหว่างช่อง) 1ซม./cm.

จากนั้นขีดเส้นตีตารางลงบนกระดาษที่จะวาด เพื่อขยายภาพ โดยใช้จำนวนเส้น ทั้งแนวตั้ง และแนวนอนเท่าเดิม แต่ผมขยายระยะห่างจากเส้น(ความกว้างระหว่างช่อง) เป็น 1.5ซม./cm. เท่านี้ก็จะได้ตารางที่ใหญ่ขึ้นตามที่ต้องการครับ

ส่วนวิธีการวาดลอกรูปจากแบบลงในตาราง ทำโดยเริ่มวาดจากช่องใดช่องหนึ่งในตาตางก่อน ดูที่ละช่องวาดตามแบบไปทีละช่อง ค่อยๆไล่ไปจนเต็มภาพ (เช่น เริ่มจากช่องตั้ง11/นอน5 ก็วาดต่อไปคือช่อง 11/6, 11/7, ฯลฯ ไปตามลำดับ)

เป็นยังไงบ้างครับ กับวิธีการวาดภาพเหมือน ด้วยการตีสเกล หรือการขยายภาพด้วยการขีดตาราง ไม่ยากใช่ไหมครับ? ยังไงก็ลองฝึกทำกันดูนะครับ ^^


โดย/กุณโฑ พึ่งเพาะปลูก 7/7/2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตนเขียนภาพความเห็น (0)