วันที่33 "วันสถาปนาลูกเสือ (สวนสนาม)" (30 มิ.ย.59)


ภาพที่ 1 สวัสดิการ

วันนี้มาโรงเรียนเช้ากว่าปกติ เนื่องจากวันนี้โรงเรียนบ้านริมใต้จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ ซึ่งครูฝึกสอนได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการโรงเรียน คือการบริการน้ำดื่มสำหรับลูกเสือและคณะครู มาเช้าเพราะต้องมาเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ แต่ดูเหมือนว่าฟ้าฝนจะไม่ค่อยเอื้อำนวย เพราะฝนได้กระหน่ำเทลงมาอย่างหนัก ทำให้การสวนสนามในตอนเช้าต้องเลื่อนเวลาออกไปจนกว่าฝนจะตก และแล้วก็ได้เวลาอันสมควร ทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อมตา ได้เวลาเดินสวนสนามแล้วค่ะ แม้ท้องฟ้ายังดูมืดมนแต่พวกเราไม่หวั่นค่ะ

ภาพที่ 2 กองลูกเสือ ขวาหันนนนน

ภาพที่3 ประธานในพิธีเดินตรวจความเรียบร้อย


ภาพที่4 นำขบวนโดยวงดุริยางค์


ภาพที่ 5 กองเนตรนารีโรงเรียนบ้านริมใต้


ภาพที่6 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านริมใต้


ภาพที่7 เกินขบวนเสร็จแล้ว พักดื่มน้ำแป๊ป


ภาพที่8มีลูกมือเพิ่มอีกคนละค่ะ


ภาพที่9 ขายน้ำดีมาก


ภาพที่10 ใครไม่พอ เติมได้ค่ะ

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเดินสวนสนามก็กลับไปสอนตามปกติค่ะ วันนี้สองเรื่อง วันตามแบบจันทรคติ ให้นักเรียนระบายสี เด็กๆชอบมากภาพที่11 ตั้งใจเรียน


ภาพที่ 12 ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า

วันนี้นอกจากจะมีหน้าที่สอนแล้วยังได้รับมอบหมายจากครูประจำชั้นป.1/2 ดูแลควบคุมการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน

ภาคบ่ายวันนี้ไม่ได้เรียนลูกเสือเนื่องจากเรียนไปแล้ว จึงให้นักเรียนชั้นป.6/2 ทำการบ้านวิชาที่ค้างจนถึงเวลาเลิกเรียน กลับบ้านได้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)