รายชื่อพระพุทธรูปสำคัญในเมืองไทย

บุรชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมได้ประมวลชื่อพระพุทธรูปสำคัญในเมืองไทย และของจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จากหนังสือ ๓ เล่ม นอกจากนี้ก็ค้นจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติม เพราะบางองค์เพิ่งสร้างเสร็จหลังหนังสืออ้างอิงตีพิมพ์ รวมทั้งบางองค์ที่ผมเคยไปนมัสการมาบ้างและส่วนตัวเห็นว่าสำคัญ (เช่น เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มาก) มาประมวลไว้ในแฟ้ม

text file นี้ </p>

แฟ้มนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไว้ทำ Thai dictionary file สำหรับ spelling check, ทำ Thesaurus and encyclopedia & ontology files ได้ในอนาคต

ผมก็สนใจทำอยู่ แต่ทว่ากลัวว่าตนเองจะทำเองไม่เสร็จ เลยเอามาแปะไว้นี่ด้วย


<p “=”“>พระพุทธรูปประธานส่วนมากก็เป็นการแทนองค์พระพุทธเจ้า แต่มีพระพุทธรูปบางองค์ แทนพระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นด้วยเหมือนกัน และมีพระประธานสำคัญอยู่ ๒ องค์ จาก ๒ วัด ที่ไม่ใช่พระพุทธรูปแทนองค์ของพระพุทธองค์ คือ พระสังกัจจายน์ หรือ พระมหากัจจายนะ ซึ่งเป็นพระอรหันตสาวกที่สำคัญมาก เป็นเอตทัคคะในด้านอธิบายธรรมโดยพิสดาร และท่านแต่งคัมภีร์ไว้หลายเล่ม </p> <p “=”“>พระพุทธรูปชื่อซ้ำกันมีอยู่พอสมควร ผมก็เลยระบุชื่อวัดหรือสถานที่เอาไว้ด้วย แต่บางชื่อก็อาจไม่ได้บอกไว้ในแฟ้มนี้ และพระพุทธรูปบางองค์ก็มีหลายชื่อ คือทีทั้งชื่อทางการ และชื่อที่ชาวบ้านเรียก บางกรณีมีชื่อเดิมก่อนตั้งชื่อใหม่ด้วย ถ้ามีเวลาจะไปทำแฟ้ม thesaurus & ontology ไว้ทีหลัง </p>


พูดในแง่ภาษาหน่อยก็แล้วกัน จากรายชื่อ จะเห็นว่า ชื่อพระพุทธรูป มักนำหน้าด้วย "พระ" หรือ "พระพุทธ" หรือ "หลวงพ่อ" ซึ่งอย่างหลังเป็นชื่อที่ชาวบ้านใช้เรียกสื่อความหมาย

ชื่อภาษาจีน ซำปอกง หมายถึงพระใหญ่ ๒ องค์ คือที่วัดพนัญเชิงและวัดกัลยาณมิตร


เอกสารอ้างอิง ๑. พระพุทธปฏิมาล้ำค่า โดย ทศพล จังพานิชย์กุล สำนักพิมพ์ คอมม่า กรุงเทพฯ ๒๖๔๗

๒. พระพุทธรูปสำคัญ โดย กรมศิลปากร

๓. ไหว้พระประธาน ๗๖ จังหวัด โดย กองบรรณาธิการ ข่าวสด

๔. วิกิพีเดีย และ เว็บอื่นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อมูล ความรู้ ปัญญาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้จ้าาา