ศาลหน้าคณะเทคโนโลยี

ศาลหน้าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิสิตคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความเคารพนับถือ และ มีความเชื่อว่าถ้าขอพรจะได้สมปรารถนา ทุกปีที่มีกิจกรรมรับน้องใหม่ นิสิตก็จะมาบอกกล่าว เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปด้วยดี นอกจากนี้เวลามีกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง มมหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือต้องเดินทางไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดก็จะต้องมาขอพรที่นี่ เพราะนิสิตหลายคนที่ไปขอพร มักได้ตามตามปรารถนา นิสิตส่วนใหญ่ที่มาขอบนบานศาลกล่าว จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยถึงจะสมหวัง เช่น เรื่องเรียน เรื่องทุน เรื่องการสอบแข่งขัน การปรระกวดต่างๆ ซึ่งหากสมหวังก็จะนำน้ำแดงมาถวาย ตามที่บนไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าใน มมส.ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สร้างขึ้นพร้อมการสร้างตึกเยหรือไม่ครับ

เขียนเมื่อ 

อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะค่ะ ขอโทษด้วยนะค่ะ