วันที่ 36 วันที่เครียดและมีความสุข (6 กรกฎาคม 2559)

เริ่มชอบการมาโรงเรียนเช้าๆ ชอบบรรยากาศตอนเช้าของโรงเรียน และก็ต้องเจอกับผู้อำนวยการ พบปะกับนักศึกษาตอนเช้า ผู้อำนวยการแนะนำเรื่องการเขียนบันทึกหลังสอนและการเขียนแผน และก็ทำหน้าที่ปกติของตัวเอง ช่วงเช้าของวันนี้ไม่มีชั่วโมงสอน แต่ได้นั่งทำงานของตัวเอง และช่วยครูฝ่ายวิชาการทำงาน ชั่วโมงที่ 2 และ 3 คุมนักเรียนเรียนวิชาภูมิธรรมกับพระอาจารย์วิชัย


พักรับประทานอาหารกลางวัน และเตรียมตัวสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้น ป.5/3 เรื่องประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่แบ่งตามลำดับความสำคัญ นำเข้าสู่บทเรียนโดยการดูตัวอย่างหนังเรื่องพันท้ายนรสิงห์ และถามคำถามกระตุ้นนักเรียน จากนั้นก็ได้อธิบายเนื้อหาและตอบคำถาม หรือตอบข้อสงสัยจากผู้เรียน แล้วแจกใบกิจกรรม GO ให้นักเรียนได้ทำ ใช้เวลาสอนไปทั้งหมด 30 นาที ซึ่งหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องไปร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ จึงทำให้นักเรียนทำใบกิจกรรมไม่เสร็จ และก็ไม่ได้ชิ้นงานคืนมาเลยต้องให้ทำเป็นการบ้าน และเอามาส่งในชั่วโมงหน้า จากนั้นก็ต้องลงไปควบคุมนักเรียนต่อในการร่วมกิจกรรม ชั่วโมงต่อไปสอนชั้น ป.5/4 และก็ได้จัดการเรียนการสอนเหมือนกัน แต่ห้อง ป.5/4 ไม่ทันได้อธิบายเนื้อหา ก็ต้องลงไปร่วมกิจกรรมแล้ว จึงทำได้แค่น้ำเข้าสู่บทเรียนเท่านั้น เลยต้องยกไปอาทิตย์หน้าวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วันนี้เป็นการฝึกเย็บถาดซ้ำเมื่อวาน ซึ่งวันนี้ได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือ และมีความสุขในการทำกิจกรรม จึงทำให้ได้ผลงานที่สวยงาม เมื่อทำงานเสร็จนักเรียนทุกคนก็ได้ช่วยกันเก็บอุปกรณ์ ทำความสะอาดห้องด้วยกัน ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมาก

หลังจากเลิกเรียนแล้ว วันนี้ 16.20 น.เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของโมงเรียน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 8 มีผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุม มีทั้งหมด 5 วาระ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)