วันที่ 24 วันต้อนรับและการเยี่ยมโรงเรียนของคณะผู้บริหาร อบจ.เชียงใหม่ (17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559)

เช้านี้เป็นเช้าของการเตรียมงาน ครูในโรงเรียนมีความวุ่นวายกันสูงมาก เพราะเตรียมตัวต้อนรับคณะผู้ที่มาเยี่ยมโรงเรียน ประเมินโรงเรียน ที่มาจากทาง อบจ.เชียงใหม่ นายก และรองนายก อบจ. เชียงใหม่ ครูแนนก็เหมือนกันวิ่งให้วุ่นกับการเตรียมน้ำ และเสริฟน้ำและของหวาน และการสอนนักเรียน ซึ่งคณะผู้บริหารนายก อบจ.ก็ได้พบปะกับนักเรียนและได้มีการเยี่ยมชมการเรียนการสอนและห้องเรียนของนักเรียน ซึ่งวันนี้ครูแนนก็สอนตามปกติ นึกว่าคาบเรียนกระด้างซะอีก

นักเรียนในช่วงตอนบ่ายมีการทดลองวิทยาศาสตร์กันก็คือการทดลองสมบัติของความเหนียว และการนำความร้อนของวัสดุ ซึ่งก็ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการทดลอง เด็กๆสนุกมาก ครูแนนได้เด็กนักเรียนชั้น ป.5 ได้เล่นกิจกรรมทดสอบความเหนียวโดยการชักเย่อด้วย และทดสอบความเหนียวชนิดอื่น เพราะว่าชั่วโมงนี้เรียน 2 ชั่วโมง อีกชั่วโมงหนึ่งก็เป็นการทดลอง การนำความร้อนของวัสดุ นักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่าง ถือว่า ประสบความสำเร็จเหมือนกัน และท่านรองนายก อบจ.จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาดูวิธีการสอนของเราเช่นกันสอบถาม พูดคุยกันบ้างเล็กน้อย ก็มีความสุขดี


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการทดลองเรื่อง

ความเหนียวและการนำความร้อนทางวิทยาศาสตร์


ชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้นักเรียนได้ทำการลงพื้นที่ ในการสำรวจต้นไม้ของโรงเรียนและวาดภาพต้นไม้ที่ตนเองสังเกต ในชั่วโมงสวนพฤษศาสตร์ของโรงเรียน ครูแนนก็ได้ไปช่วยนักเรียนบางส่วนและมีการเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูด้วย วันนี้ก็ถือว่าดี แต่ก็เหนื่อยมากเช่นกัน ปวดขามากจ้า ขอบคุณพรุ่งนี้วันเสาร์ แต่มีเรียนจีน เห้อ ต้องทำใจ สู้ๆๆละกันคุณครูแนน

ภาพกิจกรรม บรรยากาศในชั่วโมงสวนพฤกษ์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)