.....คำครูสอน...(โคลง สี่สุภาพ)

ดูนางห่างมิวน..............เวียนแม่...นาพ่อ.............คชลักษณ์มักเทียบเค้า..............จู่จ้องมองหาง


..........มหาสมุทรสุดลึกล้ำ.....................กำหนด

ย้งมิเกินเกณฑ์กฏ..................................หยั่งได้

ใจมนุษย์หยุดตรงคด..............................เกินคาด.....คิดนา

ยากยิ่งกว่าใดไซร้..................................หากใช้เทียบเคียง


..........ใจเราเท่ากำปั้น...........................มือกำ

คาดเดาการกระทำ................................ยากล้น

จิตประหวัดคัดนำ..................................เพียงสู่.....ตาเฮย

หากมิเผยความย้ำ..................................รุกล้ำยากเห็น


..........ใจมิตรงส่งยั้ง...............................คำพูด

ควรค่าการพิสูจน์....................................ถ่องแท้

ลิ้นกระหวัดรัดรูด.....................................ถึงโสต

เอมอิ่มโปรดจิตแม้...................................เท็จย้ำลวงตน


..........โบราณย้ำพร่ำสอน.......................ดูคน

ย้อนหยั่งไกลขุดจน.................................รากเหง้า

ดูนางห่างมิวน........................................เวียนแม่.....นาพ่อ

คชลักษณ์มักเทียบเค้า............................จู่จ้องมองหาง


..........ปุถุชนก่นเพี้ยง..............................คำหวาน

เป็นดั่งทอดสะพาน..................................สู่ข้อง

ขอเบ็ดเกี่ยวเชี่ยวชาญ.............................วางเผื่อ

รอเหยื่อฮุบจักจ้อง...................................วัดคล้องปากปลา


..........ควรมิควรด่วนใช้............................เชิงชาญ

อีกวิจารณญาณ........................................ถูกต้อง

วนวกถกเวียนวาน.....................................เมียงส่อง

จงเคร่งครัดปัดป้อง..................................พวกพ้องอันตราย


วันปีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้าดีดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อาจารย์ Dr.Ple มาก ครับผม