ประวัติหมู่บ้านโนนท่อน

ประวัติหมู่บ้านโนนท่อน ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านโนนท่อนได้แยกออกจากบ้านสระแก้วเมื่อปีพ.ศ. 2492 หมู่บ้านโนนท่อนอยู่ห่างจากตัวอำเภอ ซึ่งความเป็นอยู่ของประชากรภายในหมู่บ้านอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย คนในหมู่บ้านทำอาชีพเกษตรกร

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน ที่ตั้งของหมู่บ้านตั้งอยู่บนสันเนิน คนอีสานเรียก"โนน" และแต่ก่อนบ้านโนนท่อนจะมีต้นท่อนเยอะมาก ต้นท่อนมีลักษณะเป็นเนื้อไม้ด้านนอกสีขาว ปัจจุบันเหลือเพียงต้นเดียวทางเข้าหมู่บ้าน เนื่องจากคนตัดไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย คนสมัยก่อนจึกเรียกว่า"บ้านโนนท่อน"

โดยตั้งแต่สมัยราชกาลที่ 5 ได้มีระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล และหมู่บ้านโนนท่อนได้มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ

1. นาย ขุ่น ไม่ทราบนามสกุล

2.นาย นาย พานิคม

3.นาย สุ่ย นาคุณ

4. นาย บุญ ผุยเถิง

5.นาย สมชาย ชุมนา

6. นายทองเลื่อน พาพิทักษ์

7.นาย เที่ยง ปะระกา (คนปัจจุบัน)

ข้อมูลจาก: นายเที่ยง ปะระกา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนท่อน


ภาพจาก :https://www.facebook.com/groups/189828991150840/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติหมู่บ้านความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยังดีนะครับ วันนี้ยังเหลือต้นท่อน 1 ต้น

ดูแลรักษาไว้ครับ

หรือสร้างกระบวนการปลุกเพิ่ม ก็ดี

เขียนเมื่อ 

ผุ้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันหาแม่เบี้ยเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนอยู่ค่ะ แต่หนูไม่ได้ติดตามความคืบหน้า เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ