"คน"ที่สมบูรณแบบ


"คน ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ"

ผู้รู้และนักคิดได้พยายามออกแบบคนที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะนอกจากหน้าตาดี สวย หล่อแล้ว เรื่องของจิตใจก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ จึงนิยามคนที่สมบูรณ์ที่สุดต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้

1. IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ และการใช้เหตุผล ตรรคศาสตร์ และสมองชั้นยอด

2. EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุม อารมณ์และยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และ มองโลกในแง่ดี การเจริญพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา) จะช่วยเสริม EQ ได้ดี และมีคุณธรรมอยู่ในใจเป็นเนืองนิจ

3. CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิด จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ เล่น งานศิลปะ และการประดิษฐ์สิ่งของ นักวิจัยพบว่าการเล่นและทำกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการเช่น การเล่นศิลปะ การหยิบจับของใกล้ตัวมาเป็น ของเล่น การเล่านิทาน เป็นต้น จะทำให้มี CQ ดี ซึ่งอาจจะคิดนอกกรอบแต่สร้างสรรค์และสังคมยอมรับ

4. MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือมีความประพฤติดี รู้จักผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มี จริยธรรม เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบคำถามว่าการที่เรามีคนที่ IQ ดี EQ สูง แต่ถ้ามีระดับจริยธรรมต่ำก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ MQจึงเน้นเรื่องการปลูกฝังความดีงามซึ่งตรงกับหลักศาสนาหลายศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี คนกลุ่มนี้มิใช่นักคลั่งศาสนาแต่เอาหลักศาสนามาปฏิบัติและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

5. PQ (Play Quotient) ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น เกิดจากความเชื่อที่ว่าการเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายด้าน ทั้ง พัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และสังคม PQ จึงเน้นให้พ่อแม่เล่นกับลูก ถึงกับมีคำพูดที่ว่าพ่อแม่เป็น อุปกรณ์การเล่นที่ดีที่สุดของลูก คล้ายกับว่าอาบน้ำร้อนมาก่อน สอนในเชิงทักษะชีวิตและรู้เท่าทัน

6. AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา คือมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายาม เอาชนะอุปสรรคความยากลำบากด้วยตัวเอง ไม่ย่อท้อง่ายๆ มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องจำนน เป็นจำพวกเหยียบขี้ไก่ได้สบายและทนทรหดต่อความยากลำบาก มีความสุขในการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและแก้ได้สำเร็จที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน แก้แบบ WIN WIN

7. SQ (Social Quotient) ความฉลาดทางสังคมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ง กันและกัน มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมสังคมด้วยกัน ไม่คิดว่าตนเองเหนือกว่าใคร ต้องมีใจเปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้งต้องไม่ เบียดเบียนซึ่งกันและกัน หัดเป็นผู้แพ้ หัดเป็นผู้ให้ หัดเป็นนายหมู่ ลูกหมู่ หัดเป็นผู้นำ ผู้ตาม และทุกหน้าที่ที่ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติได้ดี สมบูรณ์แบบ

และใน ปัจจุบันนักวิจัยยืนยันว่า IQ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิต เช่น การทำงาน การเรียน แค่ 20% เท่านั้น คิดแล้วคนจึงมีความหลากหลายในการอยู่ในสังคม Q อื่นๆก็มีความสำคัญและต้องมีทักษะชีวิตรอบด้านจึงจะอยู่รอดและสังคมสงบสุขด้วย

คำสำคัญ (Tags): #iq
หมายเลขบันทึก: 608905เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2016 21:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2016 21:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี