KM&R2R EMS ภาพความคิดรวบยอด

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วงนี้...สกัดเรื่องราวเป็นภาพไว้ก่อน

สรุปเป็นความคิดรวบยอดที่ได้เข้าไปสู่กระบวนการเรียนรู้นั้นด้วย

14-15 มิถุนายน พ.ศ.2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)