KM&R2R อสม.นักวิทย์ชุมชน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ได้ใช้ KM&R2R มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ComMedSci หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

...

21-22 มิถุนายน พ.ศ.2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)