คณะของฉัน

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะที่ฉันไปบ่อยๆแทบจะทุกวันเพราะผฉันเรียนคณะนี้ เป็นคณะที่มีหลายๆอย่างที่ชอบไม่ว่าจะเป็นลิตฟ์แก้วที่แรกในมหาสารคาม หรือจะเป็นที่ๆชอบไปถ่ายรูปไปนั่งเล่นเป็นประจำ คือดาดฟ้า จะมีบรรยากาศที่ดีมากในช่วงเย็นจะสามารถไปยืนบนหลังคาได้เลย และเป็นคณะที่มีโรงหนังขนาดเล็ก เป็นที่ๆชอบที่สุดในมหาลัย

อ้างอิงรูปจาก:เว็บไซต์คณะวิทยาการสารสนเทศ<img src="https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/161/944/large_image.jpeg" "="">

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตของติ่ง(เล่าเรื่องอื่นๆ)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นคณะที่ทันสมัยจุง

เขียนเมื่อ 

ทันสมัยมาก

การเล่าสั้นๆ แบบนี้ก็ถือว่าทันสมัย 5555