การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาของตนเอง

การเก็บขยะในมหาวิทยาลัยมหาสารคามของรายวิชาศิลปะการดำเนินชีวิตในสังคม

ในปัจจุบันคนเราคนต่างทั้งขยะกันโดยไม่คำนึงถึงการเกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาขยะล้นโลก และในหมู่บ้าน ทั้งในมหาวิทยาลัยของเรานั้น ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางและไม่แยกขยะ จึงก่อให้เกิดปัญหา การเก็บขยะทำให้พื้นที่บริเวณนั้น ดูสะอาดขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวดูสะอาดตา ทำให้น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเก็บขยะยังสามารถปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรักษาความสะอาด สามารถกระตุ้นให้ตนเองและสังคมมีจิตสาธารณะ และขยะบางชิ้นยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย

สถานที่: สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาของตนเองความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีครับ ง่ายงาม มีค่า
เป็นกิจกรรมที่ทำเอง หรือเกี่ยวโยงกับวิชาใด เหรอครับ

12/7/59