วิธีเรียนที่ให้ผลดี

ผมเองให้คะแนนหรือน้ำหนักสูงสุดที่คำตอบว่า ให้นำเอาไปปฏิบัติ เพราะความเข้าใจแบบตอบได้กับปฏิบัติได้ไม่เหมือนกัน การอ่านหรือฟังได้แค่ explicit knowledge แต่การนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง ช่วยให้ได้ tacit knowledge ด้วย

วิธีเรียนที่ให้ผลดี

มีคนเข้าไปตั้งคำถามหาวิธีเรียนที่ได้ผลดีใน Quora ที่นี่ คำตอบตามประสบการณ์ของแต่ละคน น่าสนใจมาก

คนหนึ่งชื่อ Barbara Oakley เป็นอาจารย์ที่หลักสูตร Learning How to Learn ของ University of California at San Diego แนะนำวิธี chunking โดยเชื่อมไปยังวีดิทัศน์ใน Causera ซึ่งเมื่อดูไปหน่อยเดียว ก็เรียกให้เราไปสมัครเข้าเรียน เป็นการมาตอบใน เพื่อล่อหาคนเรียนในหลักสูตร e-Learning

chunking คือการจัดกลุ่มความรู้ให้มีความหมายจำง่าย เขาอ้างวิธีทำงานของสมอง โดยเฉพาะส่วน prefrontal cortex คำตอบนี้จึงอิงการทำงานของสมอง เป็นคำตอบที่เน้นวิชาการ

ผู้ตอบที่ชื่อ Paul Faecks แนะเทคนิค spaced repetition กล่าวง่ายๆ คือ เรียนแล้วพักเป็นช่วงๆ อย่าอ่านหนังสือแบบรวดเดียว ๕ ชั่วโมง ให้อ่าน ๑ ชั่วโมงแล้วพัก ๑๐ นาที แล้วอ่านต่อ ผมแนะนำเพิ่มว่า ตอนพัก ๑๐ นาทีให้ออกกำลัง พร้อมกับทำ reflection / AAR ไปด้วย โดยตั้งคำถามว่า ที่อ่านแล้ว ๑ ชั่วโมง สาระสำคัญคืออะไร เอาไปใช้อะไร ยังมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่ยังไม่รู้ แต่จำเป็นต้องรู้

เขาแนะนำเพิ่มอีก ๔ เทคนิค คือ (๑) ทดสอบตัวเอง (๒) พักบ่อยๆ (๓) มีแผนการเรียน และ (๔) ออกกำลังกาย

คนนี้บอกว่าเป็นนักศึกษา และเป็นเจ้าของเว็บไซต์ http://www.LearnStudying.com เท่ากับว่า ระหว่างเรียนก็สร้างตัวเป็นผู้ประกอบการในอินเทอร์เน็ตไปด้วย เข้าใจว่า ได้ทั้งเงินบริจาคและเงินโฆษณา

คนที่สามชื่อ Say Keng Lee เดาว่ามาจากสิงคโปร์ ตอบว่าให้เรียนโดยตั้งคำถาม โดยบอกว่า การตั้งคำถามช่วย ๕ อย่าง (๑) พุ่งเป้าความสนใจ (๒) ทำให้จิตใจกระฉับกระเฉง (๓) กระตุ้นจินตนาการ (๔) คิดเป็นระบบ (๕) คิดหาคำอธิบายหรือโต้แย้ง

ไม่ว่าเรียนอะไร เขามีคำถามมาตรฐาน ๒ ข้อ (๑) เรียนเพื่อเอาไปใช้ทำอะไร (๒) ทำอย่างไรจึงจะเข้าใจทั้งหมด

คำถามที่ช่วยให้เขาเรียนอยู่ใน active learning mode อยู่ตลอดเวลาคือ (๑) ประเด็นสำคัญของเรื่องนั้น คืออะไร (๒) จะอธิบายด้วยถ้อยคำของตนเองว่าอย่างไร

ก่อนจบบทเรียน เขาถามตนเอง ๒ ข้อ (๑) สิ่งที่ได้เรียนรู้สำหรับเอาไปใช้ในอนาคตคืออะไร (๒) จะจำหรือจดเอาไว้ใช้ในอนาคตอย่างไร

มีคนเข้าไปตอบคำถามเพียง ๙ คน เขาเรียงลำดับตามจำนวนคนที่เข้าไปอ่านคำตอบ คนหลังๆ มีคนเข้าไปอ่านน้อย แต่จริงๆ แล้วทุกคำตอบเป็นคำตอบที่ดี ผมเองให้คะแนนหรือน้ำหนักสูงสุดที่คำตอบว่า ให้นำเอาไปปฏิบัติ เพราะความเข้าใจแบบตอบได้กับปฏิบัติได้ไม่เหมือนกัน การอ่านหรือฟังได้แค่ explicit knowledge แต่การนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง ช่วยให้ได้ tacit knowledge ด้วย

วิจารณ์ พานิช

๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)