วันที่ 7 ของการฝึกสอน (25 พฤษภาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 7 ของการฝึกสอน

วันนี้มีสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ป.4/1 และ ป.4/2 วิชาสังคมศึกษา ป.1/1 ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้นั้นในวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการทดลองในกิจกรรมที่ 2 ในเรื่องของการคายน้ำของพืช

ส่วนหนึ่งในกิจกรรมการทดลองของนักเรียนชั้น ป.4

การทดลองการคายน้ำของพืชในกิจกรรมนักทดลองน้อยเป็นกิจกรรมการทดลองที่ 2 นักเรียนให้ความสนใจในการทดลองมีการจดบันทึกผลการสังเกต

โฉมหน้านักทดลองน้อย ประจำห้อง ป. 4/1

กิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วันนี้นักเรียนชั้น ป.1-2 ได้ทำกิจกรรมระบายสี แบ่งการทำงานเป็นกลุ่มๆ โดยใช้ระบบพี่ดูแลน้อง เด็กนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมระบายสีเป็นส่วนใหญ่ และผลงานที่นักเรียนได้สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นมีความสวยงามตามจินตนาการของนักเรียน

นักเรียนชั้น ป. 1-2 ร่วมทำกิจกรรมลดเวลาเรียน

เจ้าของผลงานที่สร้างสรรค์ในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)