ก้าวที่เจ็ด...หลากหลายครบรส (25 พฤษภาคม 2559 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันพุธ...

วันนี้เป็นวันที่พบกับประสบการณ์หลากหลายครบรส ประเดิมตอนเช้าโดยผู้ปกครองมาขอพบครูประจำชั้น คงต้องมีปัญหาเกิดขึ้นกับเด็กผู้ปกครองถึงกับมารอพบครูประจำชั้น ถึงแม้จะเป็นเพียงนักศึกษาฝึกสอนแต่ก็เป็นด้านแรกที่รับรู้เรื่องราวเพราะผู้ปกครองเขาก็เห็นว่าเราเป็นครูคนหนึ่งเห็น แต่เราไม่สามารถทำอะไรได้มากจึงแจ้งให้ครูพี่เลี้ยงเรามาจัดการ ครูพี่เลี้ยงอบรมเด็ก ๆ ยาวเลยเช้านี้กับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก ทำให้เห็นอะไรหลายอย่างว่าเด็กแต่ละะคนเป็นอย่างไร พฤติกรรมที่เด็กปฏิบัติออกมามันสะท้อนให้เห็นถึงเบื้องหลังหรือพื้นฐานของเด็กว่าเป็นอย่างไร ครอบครัว สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่จะหล่อหลอมเด็ก นักเรียนหนึ่งห้องมาจากหลากหลายที่มามีทั้งดำทั้งขาว ดังนั้นโรงเรียนหรือห้องเรียนจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจ พฤติกรรมขของเด็กให้ดีขึ้น...

วันนี้กับการสอนแอบเหนื่อยกับเด็ก ๆ เด็กที่ดีก็แสนดี เด็กที่ไม่ฟังก็ไม่ฟังอะไรเลยสักอย่าง เด็กที่เกเรก็มีแแต่ต่อให้เด็กคนนั้นจะเป็นอย่างเช่นไร เราก็ไม่มีสิทธ์ที่จะไม่สอนเขา เพราะหน้าที่ของเราคืออบรมสั่งสอนเขาจากที่ไม่ดีให้กลับมาเป็นดี เพราะสิ่งนั้นคือภาระหน้าที่

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้...วันนี้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การเพาะเมล็ดทานตะวัน เด็กนักเรียนตื่นเต้น สนุกสนานกันใหญ่ สิ่งไหนที่เด็กได้ลงมือทำจะเป็นสิ่งที่เด็กค่อนข้างชอบ ให้ความสนใจถึงแม้มันอาจจะควบคุมเด็กได้ยาก แต่ครูผู้สอนก็ไม่เคยหวั่น...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)