วันที่ 9 พรุ่งนี้วันหยุด ... (19 พฤษภาคม 2559)​​

ทุกวันพฤหัสบดี ฉันไม่มีคาบสอนเลย แล้วพรุ่งนี้เป็นวันหยุด คือ วันวิสาขบูชา ความดีใจและความเหนื่อยทั้งหมดสำหรับสัปดาห์นี้ได้หายไปหมดหลังรู้ว่าพรุ่งนี้คือวันหยุด แต่ฉันได้รับมอบหมายให้สอนแทนคุณครูที่ขอลากิจในวันนี้ 1 คาบ ของ ป.2 มันไม่เป็นปัญหาสำหรับฉันเลย เพราะทางโรงเรียนเน้นให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ แล้วยิ่ง ป.2 ยังเป็นชั้นที่เล็ก ฉันจึงให้นักเรียนเอาสมุดคัดไทยมาคัด แล้วมาท่องให้ฉันฟังทีละคน

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมใส่บาตรต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยนิมนต์พระมาที่โรงเรียน และให้นักเรียนนำต้นไม้มาคนละ 1 ต้น เพื่อใส่บาตร กิรกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี ที่ได้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ถึงโรงเรียนจะเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและมีวัฒนธรรมต่างชาติเยอะ แต่ก็ไม่ละทิ้งความเป็นไทยและหน้าที่ของชาวพุทธ


สิ่งที่เห็นได้ชัดจาก facebook ของเพื่อนๆ คือ สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่ อลังการมากๆ ทำให้ฉันกลับมามองตัวเองว่า เราทำดีพอแล้วหรือยัง ฉันมีเหตุผลหรือเรียกว่าข้ออ้างที่จะบอกทุกคน คือ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน มีเวลาเรียน 45 นาที ต่อ 1 คาบ ซึ่งน้อยมากๆ และเนื้อหาที่สอนมีเยอะ ฉันพยายามอย่างมาก ที่จะใส่สื่อการสอนต่างๆ ลงในกิจกรรมที่จะจัด แต่ฉันยังไม่ลดละความพยายาม ต้องหากิจกรรมใหม่ๆ เทคนิคใหม่ สื่อการสอนใหม่ๆ มาใช้ในกิจกรรมที่ฉันจัดให้ได้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)