ยกที่สอง ใช้ "A Model for Research Thinking" ในการประชุมงานวิจัย ฯ เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด

หลังจากการประชุมเข้าเกียร์เดินหน้า ครั้งแรก (10 พ.ค.59) โครงการวิจัย รูปแบบการยกระดับมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัวภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ในวันนี้ (17 พค.59)ทีมวิจัยเรานัดกัน ....บ่ายเปรี้ยง เรามาเข้าห้องแอร์ ประชุมงานวิจัยต่อ

ต่างคนก็นำเสนอความคืบหน้าของสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ให้ไปทำมา โดยเฉพาะการร่างแบบสอบถามเพื่อจะใช้ลงภาคสนาม ทันที่ที่

ได้รับงบประมาณ (เรื่องใหญ่เพราะยังจ่ายอะไรไปก่อนไม่ได้ )

เมื่อเรากลับไปทบทวนวรรณกรรม ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า

ตามโจทย์การวิจัย เราต้องรู้ว่า ธุรกิจจะมีเป้าหมายอย่างไร กลยุทธที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จ และ ใข้สมรรถภาพอะไร

ต่อมา เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า ธุรกิจที่จะศึกษานั้นอยู่ใน " Business Life Cycle" ใด และ ใช้โมเดลธุรกิจ (Business Model) อย่างไร

และหากจะ Up Scale จะเป็นอย่างไร เป็นแบบ Type A B C ( etc.)

สุดท้าย รูปแบบธุรกิจครอบครัว ตาม โมเดล FOBE ( Family, Ownership, Business, Entrepreneur) จะใช้แนวทางอย่างไร ถาม เมฑริกซ์

"DO (ช่วงก่อร่างสร้างตัว) " "Lead to DO (ร่วมแรงร่วมใจ)" และ "Led DO (ส่งมอบมงกุฎ"

เป็นอันว่า เราเห็น "โซลูชั่นของคำตอบของโจทย์วิจัย อย่างทะลุแจ้งแทงตลอดแล้ว"

ได้ "(ร่าง) รูปแบบการยกระดับมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัว "

ตามที่เราคุยกันมาข้างต้นวาดรูปให้เห็นว่าเราคิดกันยังไง หรือ " A Model for Research Thinking" (ตามที่เราไปทำ Documentary Research กันมา) เพื่อจะได้ใช้สำหรับการลงภาคสนามเราช่วยกันทำรายละเอียดในแต่ละเรื่อง แล้วมอบหมายให้ไป เตรียมคำถามในแต่ละส่วนเพื่อปรับเป็น "แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง" สำหรับ รอระฆังดังให้ลงภาคสนามเพื่่อสัมภาษณ์ Key Informants ในพื่นที่่การวิจัย

การประชุมครั้งที่ 2 เข้มข้นมากครับ บอกตรง ๆ วันนี้ลงตัวมากเรียกว่า "+++เห็นคำตอบแล้ว +++"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัย สนุก ๆความเห็น (0)