ทราบไหมค่ะ...การแต่งงานมีกี่ประเภท?


วันที่ 15 พ.ค. 2559 ผู้เขียนไปงานแต่งงานหลานชาย ซึ่งเป็นคนเพชรบุรี ฝ่ายหญิงเป็นคน อำเภอดอนสัก ตำบลดอนสัก จังหงัดสุราษฎร์ธานี ค่ะ ...

การแต่งงาน .... เป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับ วิถีชีวิตไทย เพราะเป็นการบ่งบอกว่า... ผู้ที่แต่งงานนั้น....มีความเป็นผู้ใหญ่แล้ว มีความรับผิดชอบมากขึ้น และพร้อมที่จะเป็นครอบครัว .... รับผิดชอบชีวิตอีกหลายคนเพิ่มขึ้นนอกจากชีวิตของตนเอง .... และยังได้ทำหน้าที่แสดงความสามารถตามบทบาทของตนเองในฐานะหัวหน้าของครอบครัว นะคะ


ประเภทของการแต่งงาน .... มีท่านผู้รู้หลายท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งงานไว้โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ วิวาหมงคล กับ อาวาหมงคล .... แต่สภาพของสังคมไทย ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก .... รวมทั้งจิตใจของคนด้วย มักจะยึดตนเองหรือความพึงพอใจของตนเป็นหลัก ... มากกว่าจะยึดถือส่วนรวมเป็นหลัก .... จึงเกิดความเห็นแก่ตัวตามมา เป็นเหตุให้สังคมไทยวุ่นวาย อยู่ในปัจจุบันนี้ ในทัศนของผู้เขียนขอแบ่งการแต่งงานออกเป็น 3 ประเภท โดยการเพิ่มการแต่งงานอีกชนิดเข้ามา คือ การหนีตามกัน หรือ พากันหนี หรือ วิวาห์เหาะ ซึ่งในสังคมไทยปัจจุบันนี้มีมาก ซึ่งประเภทที่ 3 นี้ไม่ค่อยจะเหมาะสมนัก เพราะขัดกับประเพณีที่ดีงามของไทยนะคะ

1. วิวาหมงคล .... เป็นการกระทำพิธีแต่งงานตาม ประเพณีไทยที่แท้จริง โดยทำพิธีกันทีบ้านของฝ่ายหญิง และเมื่อพิธีแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว .... ฝ่ายชายจะไปอยู่บ้านของฝ่ายหญิงโดยอยู่รวมกับพ่อตาแม่ยาย ซึ่งเป็นประเพณีที่นิยมกันมากในชนบท หรือ ผู้ที่นิยมประเพณีตามแบบเก่า หรือ มีความคิดแบบเก่า ที่เห็นว่าดี งดงาม ไม่เป็นที่ครหาของสังคม .... แต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ หนุ่มสาวที่มีการศึกษาและเป็นคนรุ่นใหม่ จะไม่นิยมวิวาหมงคลนี้ เพราะต้องการอิสระ .... จะไม่อยู่ร่วมกับบิดามารดาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องการเป็นหัวหน้าครอบครัว ... เป็นผู้นำครอบครัวอย่างแท้จริง ... จะมีความภูมิใจมากกว่าอาศัยพ่อแม่อยู่ .... ด้วยเหตุนี้สังคมไทยในสมัยปัจจุบันจึงนิยมอยู่กันเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครบครัวขยาย ดังที่ให้เหตุผลในตอนต้นแล้ว

2. อาวาหมงคล เป็นการกระทำพิธีแต่งงานตามแบบ ประเพณีจีน หรือ อินเดีย สำหรับคนไทยก็ยังนิยมกระทำพิธีแต่งงานแบบอาวาหมงคลอยู่บ้าง ซึ่งการแต่งงานแบบนี้ผู้หญิงจะต้องไปทำพิธีแต่งงานที่บ้านของฝ่ายชาย และเมื่อทำพิธีแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายหญิงจะต้องเข้าไปอยู่บ้านของฝ่ายชาย .... โดยอยู่ร่วมกับพ่อแม่ของฝ่ายชาย .... ซึ่งการแต่งงานประเภทนี้หญิงไทยไม่ค่อยชอบเพราะไม่อิสระ ... ไม่เหมือนอยู่กับพ่อแม่ของตนเอง ... แต่บางกรณีอาจชอบ ... ถ้าดูความจำเป็น ความเหมาะสมของสังคม .... โดยที่ฝ่ายชายมีความร่ำรวย ... มีเกียรติชื่อเสียงในสังคม ประกอบกับครอบครัวฝ่ายหญิงฐานะทางบ้านไม่ค่อยร่ำรวยนัก ... ก็จำเป็นหรือยินดีจะมาอยู่บ้านฝ่ายชาย หากพ่อแม่ฝ่ายชายรักใคร่ไม่รังเกียจ และไม่มีสมาชิก .... ญาติพี่น้องหลายคน

3. วิวาห์เหาะมงคลเป็นพิธีแต่งงานที่ไม่มีพิธีรีตรอง .... อาศัยความรักความเข้าใจ และความพอใจของทั้ง 2 คน .... จึงตัดสินใจร่วมชีวิตกัน .... ไม่จำเป็นที่จะต้องทำพิธีแต่งงานที่บ้านฝ่ายใด พิธีแต่งงานแบบนี้จะเกิดจาก พ่อ แม่ ของทั้งสองฝ่ายไม่ชอบซึ่งกันและกัน มีความขัดแย้งกัน หรือ ตกลงกันไม่ได้ แต่ทั้ง 2 คนรักใคร่กัน จึงจำเป็นต้องพากันหนี ... เพื่อไปหาความสุข และสร้างครอบครัวของตนเองใหม่ .... ไม่อยู่กับฝ่ายใดทั้งสิ้น ... เมื่อมีลูกแล้วค่อยพาครอบครัว ... มากราบขอขมาจากพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย ... ถ้าพ่อแม่เห็นว่าทั้งฝ่ายหญิง-ชายรักใคร่กันดี ... เป็นครอบครัวที่อบอุ่นก็มักจะอภัยให้ลูกเสมอ .... การแต่งงานประเภทนี้ถ้ามองตามประเพณีไทยก็ไม่เหมาะสมนัก เพราะขัดกับประเพณีที่ดีงาม พ่อแม่และสังคมไทยยอมรับยาก .... หากมองมุมกลับก็เป็นการแต่งงานที่เรียบง่ายไม่ต้องมีพิธียุ่งยากนัก และเป็นการประหยัดทุกย่าง .... ไม่ต้องลงทุนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ... แต่ต้องจดทะเบียน แต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมาย .... ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีกว่าค่านิยมแบบใหม่ที่เป็นแบบ การทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน ... หากไม่ชอบหรือไปด้วยกันไม่ได้ก็แยกทางกัน .... โดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด .... การแต่งงานในรูปแบบที่ 3 นี้ก็มีผู้นิยมกระทำกันอยู่บ้าง และบางคู่ก็ไม่ได้หนีพ่อแม่ไปอยู่ด้วยกัน หากแต่ไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยไม่บอกพ่อแม่ .... แต่จดทะเบียนแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ค่ะ

ขอบคุณ ข้อมูลจากhttp://www.thaifolk.com/doc/wedding.htm และ พวงผกา ประเสริฐศิลป์ 2542:73-81


สรุปได้ว่า .... ในปัจจุบัน การที่ชาย-หญิง ของไทย มีความรักใคร่ต่อกันจนสุกงอม มีความเห็นอกเห็นใจกัน และพร้อมที่จะดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวอย่างสามีภรรยา จึงจำเป็นต้องแต่งงานกัน .... แต่ให้เป็นไปตามประเพณีของสังคม มีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายยอมรับและสังคมต้องรับรู้ด้วยเช่นเดียวกัน .... ด้วยเหตุนี้ประเพณีการแต่งงานจึงจำเป็นต้องจัดให้มีพิธีกรรมตามขั้นตอนของประเพณีไทย เริ่มตั้งแต่ การทาบทาม สู่ขอ หมั้น และแต่งงาน พิธีการแต่งงาน นี้ถ้าจะให้ถูกต้องเหมาะสม จะต้องประกอบ พิธีทางศาสนา ด้วยในตอนเช้า และอีกพิธีก็คือจะต้องจดทะเบียนแต่งงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ถือว่า การแต่งงานนั้นถูกต้องสมบูรณ์ ส่วนจะทำพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพรนั้น จะกระทำตอนเย็นและเลี้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติไปพร้อมกัน .... หลังจากหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพรแล้ว หรือจะทำให้เสร็จภายในภาคเช้าเลยก็ได้ จะเป็นการประหยัดทั้งเวลาและเงิน ไม่เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ การที่จะเลี้ยงรับรองแขกจะกระทำที่บ้าน หรือโรงแรม สโมสร ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจของคู่บ่าวสาวและเจ้าภาพของทั้งสองฝ่าย จากประเพณีการแต่งงานที่จัดทำเป็นพิธีการขั้นตอนต่าง ๆ นั้น จึงนับว่ามีความสำคัญมาก และเป็นประเพณีที่งดงามเหมาะสม แสดงถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมด้านจิตใจ และวัฒนธรรมทางด้านวัตถุของบรรพบุรุษของไทยเราที่มองการณ์ไกล และมีความละเอียดอ่อนนะคะ .... และประเภทของการแต่งงาน .... มีท่านผู้รู้หลายท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งงานไว้โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ วิวาหมงคล กับ อาวาหมงคล แต่อยู่ในปัจจุบันนี้มีผู็รู้หลายๆ ท่าน ได้แบ่งการแต่งงานออกเป็น 3 ประเภท โดยการเพิ่มการแต่งงานอีกชนิดเข้ามา คือ การหนีตามกัน หรือพากันหนี หรือ วิวาห์เหาะ นะคะ .... ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยนะคะ


ขอบคุณค่ะ

17 พ.ค. 2559

หมายเลขบันทึก: 606669เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2016 07:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 พฤษภาคม 2016 07:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

ได้ความรู้เพิ่มเลยครับ

ในภาพเจ้าบ่าวเป็นทหารเรือหรือครับพี่เปิ้น

ขอบคุณค่ะ น้องดร. ขจิต ...

เจ้าบ่าวเป็นทหารอากาศค่ะ


ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่องการวิวาห์...แต่งงานแบบไหนสำคัญน้อยกว่าความสุขดีๆในการครองคู่ให้ตลอดรอดฝั่งนะคะ

ขอบคุณพี่ใหญ่ พี่ นงนาท สนธิสุวรรณ มากๆค่ะ

ให้กำลังใจน้องค่ะ

สวัสดีค่ะ..คุณหมอเปิ้ล....แวะมาบอกว่า..หายากมากๆแล้ว..การแต่งงานหรืออยู่กินกัน..แบบ..ถือไม้เท้ายอดทอง..กระบองยอดเพชร..น่ะเจ้าค่ะ..

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี