นางสาวปิยะวรรณ สุรการ 5611825597

วิชา BC 201 Computer Systems

สถานที่ออกปฏิบัติงาน ณ ห้อง 228 วิทยาลัยสันตพล

สอนโดย

อาจารย์ อดุลย์ ทองแกม

จัดทำโดย

นางสาวปิยะวรรณ สุรการ

รหัสนักศึกษา 5611825597

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา

รายงานนี้เป็นหนึ่งของการศึกษาวิชาComputer Systems( BC 201 )

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี

พ.ศ. 2558


1. นักศึกษาสรุปรานป็นรายบุคคล

1.1 ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

   • รับผิดชอบทำความสะอาดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
   • รับผิดชอบเช็คโปรแกรมเครื่อง และอัพเดทโปรแกรมเครื่องใหม่
   • รับผิดชอบลงวินโดว์ใหม่

1.2 ประเด็ดปัญหาที่พบบ่อย

   • ขาดอุปกรณ์ในการซ้อมแซม และทำคอมสะอาด
   • เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 3 เครื่อง

1.3 แนวทางในการแก้ไข และข้อเสนอแนะ

   • แจ้งให้พนักงานที่รับผิดชอบดูแล นำเมาท์และคีย์บอร์ดมาเพิ่ม พร้อมอธิบายสาเหตุในการใช้งาน
   • การแก้ไขปัญหาเครื่องที่เปิดไม่ติด โดยการส่งซ่อม

1.4 ความรู้และความประทับใจที่ได้รับ

ความรู้ที่ได้

   • ได้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งความรู้ที่ได้จากการตรวจเช็คสภาพการใช้งานของเครื่องในการลงโปรแกรม

ความประทับใจที่ได้รับ

   • ประทับใจเพื่อนในกลุ่มที่มีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน
   • ประทับพี่ที่ดูแลสำนักงานที่ค่อยดูแล และเอื้ออำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความรู้เพิ่มเพิ่มเติม


ภาพประกอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ณ ห้อง 228 วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปิยะวรรณ สุรการ

ทำความสะอาดเครื่องและตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์

สมาชิกในกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชา BC-201 ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)ความเห็น (0)