โครงการศึกษาวิจัยขีดความสามารถรองรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปีงบประมาณ 59

16 พค.59 มาภูเก็ตร่วมประชุมงานวิจัย เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยขีดความสามารถรองรับการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ปีงบประมาณ 2559 คณะวิจัยเตรียมเสนอรายงานความก้าวหน้า ซึ่งประเมินขีดความสามารถในการรองรับการท่องเทียว การศึกษาปีนี้ เป็นจังหวัดภูเก็ต และพังงา ในด้าน กายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ การบริหารการท่องเที่ยวและยัง เสนอแนวทางการเป็น World class destination ด้วย อีก 4 เดือน งานวิจัยเสร็จคงเห็นภาพที่น่าสนใจครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัย สนุก ๆความเห็น (0)