ชีวิตที่พอเพียง 2663. บอลติกทัวร์ ๓. วันที่สอง เที่ยวลิทัวเนีย


วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙

รายการเที่ยวต้องปรับใหม่เพราะการตกเครื่องบินที่เล่าในบันทึกที่แล้ว ได้เที่ยวเฉพาะช่วงบ่าย แต่ก็ยังได้ไปสองที่ เพียงแต่ตัดเวลาลงไป ฟังจากไก๊ด์พูดแล้ว ทัวร์นี้น่าจะเน้นถ่ายรูปและซื้อของ เราต้องปรับเวลาชมของเราเองตามที่เราชอบ คือประวัติศาสตร์และศิลปะ

รถออก ๑๓.๓๐ น. เราต้องขึ้นรถ ๕ นาทีล่วงหน้า นั่งรถไป ๔๐ นาทีก็ถึงทราไก

เที่ยวเมืองเก่า ทราไค (Trakai) ที่มีคนหลายเชื้อชาติอยู่ด้วยกัน ทั้งๆ ที่พลเมืองมีพียงห้าพันกว่าคน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ และทะเลสาบ ในวันที่ ๗ เมษายน ก่อนออกเดินทาง ๑ วัน ผมค้นพบวีดิทัศน์เรื่องเมืองและ Takai Castle ที่นี่ จึงรู้ว่าปราสาทนี้สร้างสมัยศตวรรษที่ ๑๔ แล้วถูกทำลายโดยสงคราม กลายเป็นปราสาทร้างหักพัง มาบูรณะขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ ๒๐ เสร็จปี 1961 เวลานี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย

คุณไอย่า หรือชะนีแคระ พาเที่ยวเมืองทราไก ไว้ ที่นี่ เล่าประกอบภาพได้ดีมาก

อ่านเรื่องราวของเมืองทราไกแล้ว ผมได้ความคิดว่า ไปเที่ยวครั้งนี้ ความรู้ที่น่าจะได้มากคือเรื่องราวของคน หลากหลายเชื้อชาติที่อพยพโยกย้ายจากถิ่นเดิมไปอยู่ถิ่นใหม่ ผสมผสานและอยู่ร่วมกัน ดังกรณีคนตุรกียิวโบราณ ที่มาอยู่ที่ ทราไก เรียกชื่อว่า Karaite นับถือศาสนา Karaism ที่คล้ายศาสนายิวโบราณ ที่ปฏิเสธการต่อเติมเสริมแต่งในภายหลัง แต่เขาปฏิเสธว่าไม่เป็นยิว ชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้มีอยู่ในรัสเซียและ โปแลนด์ด้วย อ่านเรื่องของชนกลุ่มนี้ในรายะเอียดแล้ว ผมคิดว่าในโลกนี้มีชนกลุ่มย่อยมีภาษาและศาสนาของตนเอง มากกว่าที่เราคิด และเราไม่รู้ว่าชีวิตของเขาดีเหมือนเราหรือไม่ เขาบูรณาการเข้ากับสังคมส่วนใหญ่ได้ดีเพียงไร มีประเด็น social exclusion ที่เราจะจัดประชุม PMAC 2017 ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แค่ไหน อ่านจากวิกิพีเดียแล้ว จะเห็นว่ามีความรู้เรื่องศาสนายิว และการแตกนิกายออกไปมากมายหลากหลาย ทำให้เกิดความขัดแย้ง และการอพยพหลบหนีภัยมากมายในประวัติศาสตร์

หนังสือ Sapiens บอกว่า ยุคปัจจุบันมีความสงบ มนุษย์มีความขัดแย้งฆ่าฟันกันเองน้อยที่สุด

ปราสาททราไก ที่บูรณะใหม่ ช่วยให้เราเข้าใจวิถีชีวิตของคนยุโรปยุคกลาง เมื่อหกร้อยปีก่อน

เรื่องปราสาททราไกข้างบน เขียนก่อนไปชม วันนี้ไปชมตอนบ่าย เริ่มจากชมอยู่ไกลๆ เห็นปราสาทอยู่ใน ทะเลสาบอยู่ลิบๆ ถ่ายรูปสวยดี แล้วเราก็เดินข้ามสะพานไม้สองทอด ไปยังปราสาท ซึ่งมีหลายส่วน เรามีเวลาดูเฉพาะส่วนตัวปราสาทหลัก ที่เขาทำบันไดไม้ให้เราขึ้นไปเข้าสู่ตัวปราสาทหลัก โดยเดินผ่านสะพานชักกลับเข้า ตัวปราสาทได้ ไม่ให้ศัตรูติดตามเข้าไปได้ เราไต่บันไดไม้ขึ้นไปเริ่มต้นที่ชั้น ๓ ซึ่งเป็นห้องพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องราวของเมืองทราไก ปารสาททราไก ในอดีต ผ่านโบราณวัตถุ รวมทั้งเรื่องราวของคน Karaite และเรื่องราวการบูรณะปราสาท

ลงมาที่ชั้น ๒ เป็นห้องพักอาศัยของผู้ครองนคร จัดแสดงภาพเจ้าครองนครที่เป็นมหาราช อาวุธ เสื้อเกราะ เครื่องเงินโบราณ และไหดินเผาใส่เหรียญเงินโบราณ สถาปัตยกรรมที่เด่นคือเพดานห้องที่ทำเป็นเพดานโค้งสวยงามมาก


เที่ยวเมืองหลวง วิลนิอุส (Vilnius) ที่เมืองเก่าเป็นเมืองมรดกโลก

อ่านบันทึกของคุณไอย่า พาเที่ยววิลนิอุสได้ ที่นี่

มีวีดิทัศน์นำเที่ยวลิทัวเนีย ที่นี่ คุณภาพดีมาก

ข้างบนเขียนก่อนชมจริง วันชม ไปตอนเกือบ ๑๗ น. เริ่มจาก

St. Anne’s Church โบสถ์คาทอลิกทรงโกธิก อยู่ในเมืองเก่าที่เป็นมรดกโลก สวยงามแค่ไหนดูได้ที่รูป แม้จะไปตอนเย็นเราก็ยังได้เข้าไปชมและถ่ายรูปภายในโบสถ์ กลับมาค้น Gothic Architecture ได้คำอธิบายและรูปโบสถ์สวยๆ ทรงโกธิก ที่นี่

เดินต่อไปยัง Basilica ซึ่งถือเป็นวิหารประจำเมือง เข้าไปชมภายใน แล้วออกมาที่ลานด้านหน้า ตรงหอคอย ถ่ายรูปกันสักครู่ก็พากันเดินไปย่านเมืองเก่า ไกด์พาเกินผ่านถนนเส้นเดียว แค่เดินสัมผัสบรรยากาศ ต่างจากการชมเมืองเก่าที่ ที่ผมบันทึกไว้ ที่นี่ โดยสิ้นเชิง

เมืองเก่าวิลนิอุส (Vilnius Old Town) ใหญ่กว่าที่เราไปแค่เดินผ่านถนนเส้นหลัก ไปสู่ศาลาว่าการเมืองถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองอันงดงาม แล้วเดินเข้าซอยไปภัตตาคารหมี Restaurant Lokys, Vilnius อาหารพื้นเมือง อร่อยมาก เวลาสองทุ่มก็นั่งรถบัสกลับโรงแรม เมืองวิลนิอุสนี้เล็กนิดเดียว


เช้าวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ไปชมอีก ๑ ที่

ชมโบสถ์ St. Peter and St. Paul ที่สวยงามมาก เป็นศิลปะ Baroqueอ. ต้นอธิบายสัญลักษณ์ที่หน้าโบสถ์และในโบสถ์รูปปั้นที่หน้าโบสถ์คนซ้ายถือหมวกสันตปาปา คือ St. Peter ผู้ถือกุญแจสวรรค์ คนขวาเป็น St. Paul ภายในโบสถ์สวยงามมาก ถือเป็นโบสถ์บาร็อคที่มีชื่อเสียงในโลก ค้นในวิกิพีเดียได้ ภาพนี้ ซึ่งสวยงามมาก ตอนเราไปชมเขาไม่ให้ถ่ายภาพ ยกเว้นบริจาคเงินก่อน ผมลืมเอาเหรียญยูโรมาจากเป้ ต้องแอบหลบเสาถ่ายรูปไม่ให้เขาเห็น ในโบสถ์มีคนมาสวดมนตร์ วันอาทิตย์แน่นโบสถ์ เราไปอยู่ในโบสถ์ตอนเขาร้องเพลงสวดพอดีหน้าปราสาททราไก


ภายในบริเวณปราสาท


ข้างในอาคารปราสาทหลัก


ภายในตัวปราสาทหลักถ่ายจากชั้นสาม


ชั้นสามจัดแสดงวัฒนธรรมของชน Karaite


ความงามของเพดานโค้ง


พิธีราชาภิเศก


ภาพวาดปราสาทสมัยโบราณ


เก็บเงินไว้ในไห


St. Anne's Church


ภายในโบสถ์


ภายใน Vilnius Cathedral


Vilnius Cathedral


ในย่านเมืองเก่า วิลนิอุส


Vilnius City Hall


1โบสถ์ St. Peter and St. John


บรรยากาศภายในโบสถ์


ความงามภายในโบสถ์


วิจารณ์ พานิช

๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

บนรถบัส Vilneda ระหว่างทางจาก ริก้า ไป พาร์นู


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

ไม่น่าเชื่อว่าบันไดไม้นั้นยังใช้ได้นะคะ แข็งแรงมาก

เขียนเมื่อ 

แต่ละภาพสวยมาก

การเก็บเงินเหมือนบ้านเราสมัยก่อนเลยนะครับ

เขียนเมื่อ 


บรรยากาศ สวยงามมากๆ นะคะ