นาย วัชรพงษ์ กลางราช 5811144577

วิชา BC 201 Computer Systems

สถานที่ออกปฏิบัติงาน ณ ห้อง 228 วิทยาลัยสันตพล

สอนโดย

อาจารย์ อดุลย์ ทองแกม

จัดทำโดย

นาย วัชรพงษ์ กลางราช

รหัสนักศึกษา 5811144577

คณะบริหารธุรกิร สาขาคอมพิวเตอร์

รายงานนี้เป็นหนึ่งของการศึกษาวิชาComputer Systems( BC 201 )

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี


1.1 ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

 รับผิดชอบทำความสะอาดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์

 รับผิดชอบเช็คโปรแกรมเครื่อง และอัพเดทโปรแกรมเครื่องใหม่

 รับผิดชอบลงวินโดว์ใหม่

1.2 ประเด็ดปัญหาที่พบบ่อย

 ขาดอุปกรณ์ในการซ้อมแซม และทำคอมสะอาด

 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 3 เครื่อง

1.3 แนวทางในการแก้ไข และข้อเสนอแนะ

 แจ้งให้พนักงานที่รับผิดชอบดูแล นำเมาท์และคีย์บอร์ดมาเพิ่ม พร้อมอธิบายสาเหตุในการใช้งาน

 การแก้ไขปัญหาเครื่องที่เปิดไม่ติด โดยการส่งซ่อม

1.4 ความรู้และความประทับใจที่ได้รับ

ความรู้ที่ได้

 ได้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งความรู้ที่ได้จากการตรวจเช็คสภาพการใช้งานของเครื่องในการลงโปรแกรม

ความประทับใจที่ได้รับ

 ประทับใจเพื่อนในกลุ่มที่มีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน

 ประทับพี่ที่ดูแลสำนักงานที่ค่อยดูแล และเอื้ออำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความรู้เพิ่มเพิ่มเติม

ภาพประกอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ณ ห้อง 228 วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี
ผู้รับผิดชอบ
นาย วัชรพงษ์ กลางราช

เช็คอุปกรณ์ต่างๆๆภายในห้องคอมพิวเตอร์

จัดระเบียบห้อง

สมาชิกในกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชา BC-201 ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)ความเห็น (0)