ฝากลมไปบอกเธอ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ลมอะไร พัดผ่านมา ให้หนาวจิต

คร่ำครวญคิด ถึงคนไกล ให้หวนหา
ความคิดถึง อยู่ใกล้ใจ แต่ไกลตา
วันเวลา ต่างหมุนเวียน เปลี่ยนแปรไป
ขอฝากกลอน ตอนลมล่อง ลอยพัดผ่าน

แม้เนิ่นนาน ผ่านพบเจอ เธอที่ไหน
ช่วยบอกข่าว เล่าเรื่องราว ให้เข้าใจ
ว่าคนไกล ใจดวงนี้ ที่รักจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (2)

ลมคิดถึง พัดมา พาอาวรณ์

ลมนักกลอน พัดมา พาห่วงหา

ลมถวิล พัดใจ ให้จินตนา

ลมภาษา กวินถิ่นนักกลอน

เขียนเมื่อ 

เข้ามาอ่านลำนำท่านวอญ่า

ลมพัดพาภาษากลอนอาวรณ์หา

รักในถิ่นวรรณกรรมจำนรรจา

จินตนาฝากลมล่องรอยมาเยือน...