จะมีไอเดียที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร

(ตีพิมพ์ใน นสพ. iinMarketing ฉ. 221 วันที่ 1-15 พ.ค.59)

การมีโอกาสได้ศึกษาความรู้ในเรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน” ซึ่งได้รับบทเรียนมาจากการทำงานเมื่อรับผิดชอบด้านประเมินผลการฝึกอบรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ตอนนั้นได้ทำการทดสอบและประเมินศักยภาพผู้จัดการสาขาและผู้บริหารฝ่ายงานต่าง ๆ ผลออกมามีระดับผู้บริหารธนาคารหลายท่านขาดทักษะในการคิดสร้างสรรค์ ธนาคารจึงได้จัดให้มีการอบรมผู้บริหารในหลักสูตรเรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์” ขึ้นผู้เขียนได้ทำหน้าที่ประเมินผลการฝึกอบรมพบว่า

1) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่สามารถ สอนและเรียนรู้ให้เกิดขึ้นมาได้

2) คนที่อ่านมากๆ ศึกษามากๆ มีประสบการณ์ในที่ต่างๆ จะมีไอเดีย (Idea) มากกว่าคนอื่นๆ

หลังจากจบหลักสูตรการอบรมดังกล่าว ผู้เขียนจึงเริ่มสนใจไขว้คว้าหาตำราด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดริเริ่มและนวัตกรรม มาอ่านอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้นำ วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ด้วย “Stage Gate Model” มาใช้ช่วยในการคิดไอเดียและนวัตกรรมใหม่ และจัดอบรมทั้งภายในบริษัท (In-House Program) และอบรมทั่วไป (Public Program)

ปัจจุบันได้บรรยายและสอนเกี่ยวกับ “Creative & Innovation” บางครั้งก็ใช้ใหม่ว่า “InnoCreative (ไอเดียสร้างสรรค์ เชิงนวัตกรรม)”

ประมาณ 3-5 ปีมานี้เรียกได้ว่า หลักสูตร “การจัดการนวัตกรรม (InnoCreative Management)” “Creative & Innovation” แม้กระทั่ง “ทักษะการคิด (Thinking Skills)” เป็นขอบเขตความรู้ที่ผู้เขียนได้รับเชิญบรรยายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

อ่านต่อ ได้ที่ จะมีไอเดียที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร (คลิกได้)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จินตวิศวองค์กรความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่นำเสนอและบอกวิธีการที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ยุคนี้การนำไปใช้ในการผลิตสิ่งของต่างๆให้เข้า การสอนแบบ STEM ที่นี่ค่ะ http://www.stemedthailand.org/?page_id=23 ขอนำเอกสารของอาจารย์ไปทำสื่อการสอนนะคะ ขอบคุณค่ะ

ด้วยความยินดีครับ