160508-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Spoke / sprain & strain

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Spoke นอกจากที่เป็น past tense ของ speak, spoke และ spoken

เมื่อเป็น นาม มีความหมายแตกต่าง

(CED) อธิบายว่า ในทางวิศวกรรม ‘Spoke’ คือ

radial member ของ ล้อ (wheel) เชื่อมต่อขอบล้อ(rim) กับแกน (hub)

หรือสิ่งที่ยื่นจากวงพวงมาลัยเรือ สำหรับจับ

หรือเมื่อใช้กับการก่อสร้าง หมายถึง ขั้นของบรรได

(ODE อธิบายเพิ่มว่า ยังหมายถึงก้านโลหะแต่ละชิ้นของร่มสำหรับติดกับวัสดุที่ทำร่ม)


Sprain & strain

Sprain กริยา หมายถึง การเจ็บปวดอย่างมากที่ข้อต่อ เช่นข้อมือหรือข้อเท้า

เพราะบิดตัวเร็วเกินทำให้เส้นเอ็นตึงหรือฉีกขาด อันอาจเกิดจากการ'strain'

'strain’ คำทั่วไปที่หมายถึง การใช้ผิดวิธี หรือใช้แรง มากเกินขีดจำกัด

‘Because he strained ligaments when he landed, he sprained his ankle.’

(KEMD)

ให้คำแปล 'sprain' – กริยา = “ทำให้เคล็ด” =

‘to twist (ข้อ โดยเฉพาะ ข้อเท้า/มือ)

‘She sprained her ankle yesterday.

ให้คำแปล 'sprain' – นาม = “อาการเคล็ด”

ให้คำแปล 'strain' – กริยา = “ตึง” =

‘to exert ตนเองหรือส่วนของร่างกาย จนเกือบทนไม่ไหว’

‘They strained at the door trying to pull it open.’

‘He strained to reach the rope.’

‘ทำให้ตึง’

‘The constant interruptions were straining his patience.’

‘ได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกายมากเกินไป’

‘He has strained a muscle in his leg.’

‘you’ll strained your eyes by reading in such a poor light.’

‘การกรอง’ ‘นำส่วนผสมกรองผ่านตะแกรง (sieve) เพื่อแยกของแข็งจากของเหลว

‘She ‘strained the coffee.’

ให้คำแปล 'strain' – นาม = “ทำให้ตึง” = ‘force exerted’

‘Can nylon ropes take more strain than the old kind of rope?’

‘ความตึงเครียด’ = ‘บางสิ่ง เช่นงานหนักอันเป็นเหตให้กังวล หรืออ่อนล้า’

‘The strain of nursing her dying husband was too much for her, to suffer from strain.’

‘บาดแผลจากการออกกำลังกายมากเกินไป’ =

‘injury โดยเฉพาะมีสาเหตจากการใช้แรงมากเกิน

‘muscle strain.’

หรือ การเรียกร้อง มากเกิน’

‘These constant delays are a strain on our patience.’

ให้คำแปล 'strained' – adj. = “ที่ไม่เป็นธรรมชาติ” =

‘กิริยาหรือความประพฤติของบุคคล ที่แปลก’

‘a strain smile’

ให้คำแปล 'strainer' – นาม= “เครื่องกรอง” =

‘sieve หรือ ภาชนะอื่น สำหรับแยกของของแข็งจากของเหลว’

‘a coffee/tea strainer

ให้คำแปล 'strain' – นาม = “พันธ์” = ชนิด หรือสายพันธ์ ของสัตว์หรือพืช

‘a new strain of cattle’

‘แนวโน้มของลักษณะนิสัยของบุคคล’

‘I’m sure there’s a strain of madness in her.’

ในรูปพหูพจน์ ‘strains’ หมายถึงเสียงของ a tune

I heard the strains of a hymn coming from the church.’


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทุกวันนี้ ก็ยังรู้สึกยากครับ