กลยุทธมีชัยใน 5 ขั้นตอน

ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจหรือ CEO อาจจะคิดว่าพวกเขารู้เป็นอย่างดีว่า กลยุทธที่ดีมีลักษณะเป็นอย่างไร แต่ในทัศนะของ AG Lafley (อดีต CEO ของ P&G) และ Roger Martin (คณบดีของ Rotman School of Management ในแคนาดา) คิดว่ายังไม่เคยมีหลักฐานอย่างชัด ๆ

โดยทั่วๆ ไปในธุรกิจ กลยุทธได้กลายเป็นแบบฝึกหัดสำหรับการวางแผนแบบราชการ เพื่อจัดวางในทุกที่ทุกฝ่ายงานกำลังจะทำให้กับองค์กรมากกว่าที่จะเป็นแบบฝึกหัดให้เห็นว่า.....ที่ไหนหรือสนามใด บริษัทของเรากำลังจะเข้าไปยืนในพื้นที่การแข่งขันและเรากำลังจะชนะได้อย่างไร ( Martin ได้พูดไว้ในหนังสือ Playing to Win)

อ่านต่อได้กลยุทธมีชัยใน 5 ขั้นตอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Strategic Leadershipความเห็น (0)