ความรู้จากชาวสวน "การปลูกเงาะโรงเรียน"

"ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)" เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม วันนี้ผมจะนำความรู้ที่ฝังในตัวคน ซึ่งเป็นความรู้จากประสบการณ์จริง ของชาวสวนในหมู่บ้าน(ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี) มาจัดระบบและเผยแพร่ ในเรื่องของ...

"การทำสวนเงาะโรงเรียน"


ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายพิสูจน์ ทองสกุล (เกษตรกรสวนเงาะโรงเรียน)

Q : ทำไมถึงทำสวนเงาะโรงเรียน ?

A : เพราะ เงาะ เป็นพืชผล ที่มีชื่อเสียงของ อำเภอ บ้านนาสาร และเป็นพืชผลที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตน และครอบครัวได้.

Q : วิธีการปลูกเงาะโรงเรียน ?

A : เพาะเมล็ด โดยนำเมล็ดมาจากเงาะโรงงาน แล้วนำมาเพาะเป็นต้นกล้าเงาะ จากนั้นนำตาของเงาะโรงเรียนที่มี มาติดตา ก็จะได้เงาะที่เป็นต้นกล้า พร้อมที่จะนำลงปลูกในหลุมที่รองด้วยปุ๋ยหมักในแปลงเป็นขั้นต่อไป.

Q : วิธีการดูแลรักษาเงาะโรงเรียน ?

A : ในระยะแรก รดน้ำทุกๆ เช้า และ พอเริ่มแข็งแรง ก็รดเฉพาะตอนเช้า ในช่วงฤดูฝนก็ลดปริมาณน้ำ หรืออาจไม่ต้องรดเลยก็ได้ ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ใน ช่วง ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ช่วงที่ต้นเริ่มเป็นยอดดอก อย่ารดน้ำเยอะ เพราะถ้ารดเยอะ ยอดเหล่านั้นก็จะกลายเป็นใบ ไม่ออกดอก.


ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายธนิต คุณประเสิรฐ (เกษตรกรสวนเงาะโรงเรียน)

Q : ทำไมถึงทำสวนเงาะโรงเรียน ?

A : เพราะ เป็นอาชีพที่สืบทอดต่อมาจากคุณพ่อ และคิดว่าการทำสวนเงาะโรงเรียนสามารถสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวได้.

Q : วิธีการปลูกเงาะโรงเรียน ?

A :โดยส่วนตัวไม่ได้ปลูกเอง เพราะเป็นสวนของคุณพ่อที่ทำมาก่อน และหากปลูกก็คงใช้วิธีการเพาะเมล็ด และเมื่อเป็นต้นกล้า ก็นำมาติดตาก่อนนำลงหลุม หรืออาจใช้วิธีการซื้อต้นกล้าพันธุ์เงาะโรงเรียนที่มีขาย มาปลูก.

Q : วิธีการดูแลรักษาเงาะโรงเรียน ?

A : รดน้ำเป็นประจำเวลาตอนเช้า ในฤดูแล้ง ฤดูฝนหากมีฝนตก ก็งดรดน้ำ ใส่ปุ๋ย เป็นประจำทุกๆต้น และปลายฤดูฝน ครั้งละประมาณ ½ กิโลกรัม ถึง 1 กิโลกรัม และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกๆปี.


ผู้ให้สัมภาษณ์ : นายทนงศักดิ์ ทองจันทร์ (เกษตรกรสวนเงาะโรงเรียน)

Q : ทำไมถึงทำสวนเงาะโรงเรียน ?

A : เพราะ เป็นอาชีพที่คนนิยมทำกันมาก ในชุมชน และเห็นว่าสามารถเป็นช่องทางสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวได้.

Q : วิธีการปลูกเงาะโรงเรียน ?

A : ใช้วิธีเพาะเมล็ด และติดตาต้นกล้า หรือบางต้นก็มีการซื้อต้นกล้ามาทดแทนส่วนเสียหาย ปลูกโดยการขุดหลุมและใส่ปุ๋ยรองท้อง ดูและรดน้ำ ใส่ปุ๋ย เรื่อยๆ มีการตัดแต่งกิ่งบ้าง ลดการให้น้ำในฤดูฝน และช่วงที่กำลังแตกยอดที่เป็นดอก ประมาณ 4 ปีก็จะได้ผลผลิต.

Q : วิธีการดูแลรักษาเงาะโรงเรียน ?

A : มีการตัดแต่งกิ่งตัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง เมื่อเริ่มออกดอกมากต้องดูแลการให้น้ำโดยรดน้ำที่โคนต้น ใส่สูตร 15-15-15 แล้วทิ้งช่วงน้ำรดเรื่อยๆ ถ้าเป็น ลูกราขาว หรือมีหนอน ใช้ยาดูแล 1-2 ครั้ง ไม่มีราก้อไม่ควรฉีด สามารถเก็บเกี่ยวได้ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม.

ที่มาของภาพ : https://www.yaklai.com/featured/rongrian-rambutan/


"สรุป"

Q : ทำไมถึงทำสวนเงาะโรงเรียน ?

A : เพราะเงาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของคนในจังหวัดและใกล้เคียง สามารถยึดเป็นอาชีพหลักเพื่อหาเงินเข้าสู่ครอบครัวได้.

Q : วิธีการปลูกเงาะโรงเรียน ?

A :ช้วิธีการเพาะต้นกล้าเงาะ แล้วนำตาของพันธุ์เงาะโรงเรียนมาติด เพื่อจะได้ต้นกล้าเป็นพันธุ์เงาะโรงเรียน หรือใช้วิธีการซื้อพันธุ์กล้าเงาะโรงเรียน มาปลูก โดยขุดหลุมในแปลงแล้วรองท้องหลุมด้วยปุ๋ย รดน้ำอย่างสม่ำเสมอ.

Q : วิธีการดูแลรักษาเงาะโรงเรียน ?

A : ในระยะแรก รดน้ำทุกๆ เช้า และ พอเริ่มแข็งแรง ก็รดเฉพาะตอนเช้า มีการตัดแต่งกิ่งตัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง ในช่วงฤดูฝนก็ลดปริมาณน้ำ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 แล้วทิ้งช่วงน้ำรดเรื่อยๆ ถ้าเป็นลูกราขาว หรือมีหนอนใช้ยาดูแล 1-2 ครั้ง ไม่มีราก้อไม่ควรฉีด สามารถเก็บเกี่ยวได้ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม.

ที่มาของภาพ : https://www.yaklai.com/featured/rongrian-rambutan/


ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.sarun.org/km/index.php?option=com_conte...

https://www.yaklai.com/featured/rongrian-rambutan/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "เงาะโรงเรียนนาสาร"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุรสำหรับ ข้อมูลดีดี นำมาเผยเเพร่นะค่ะ

จะลองเอาไปใช้ในสวนที่บ้านดูบ้าง ได้ผลตอบรับยังไง

จะได้ผลลัพท์ดียังไง เดี๊ยวมาบอกนะค่ะ