ปัจจัยที่ทำให้คนทำงาน Happy กับงานปัจจุบัน

ปัจจัยที่ทำให้คนทำงาน Happy กับงานปัจจุบัน

“เหนื่อยมั๊ย” “ไม่เหนื่อย”

“เครียดมั๊ย” “ไม่เครียด”

“เบื่อมั๊ย” “ไม่เบื่อ”

คำถามลักษณะการฝึกแถวทหารย่อมได้คำตอบตามต้องการเป็นบวกอยู่เสมอ เป็นจังหวะคำถามคำตอบที่ต้องเปล่งเสียงอย่างนั้น แม้จะเหนื่อย จะเครียด จะเบื่อแสนเบื่อมากมายเท่าไหร่

แต่คนทำงานทั่วไปมีทางเลือกตัดสินใจมากกว่านั้นหากไม่ Happy กับงานที่ทำอยู่ แน่นอนความต้องการพื้นฐาน ปัจจัยภายนอก ต้องมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึงได้

แต่หาก ปัจจัยภายใน ไม่สัมพันธ์กับคนทำงานเสียอย่างเดียว จะหาความสุขจากการทำงานในปัจจุบันยากเต็มที

ปัจจัยภายใน ที่มีผลต่อจิตใจของคนทำงานมีอะไรบ้าง

1.งานที่เปิดโอกาสให้คนทำงานพิสูจน์ความสามารถในสิ่งที่ถนัดและมีใจรักต่อบทบาทหน้าที่ที่กำลังทำอยู่

2.งานที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสดงความสามารถ ทั้งสถานที่ที่เหมาะสม เวลาที่สมดุลเพียงพอ

3.งานที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือที่ดี

4.งานที่มีโอกาสก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันจนแทบจะแยกไม่ออก เป็นต้นว่าแม้นจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายในงานที่ถนัด งานที่เรารักมากสักเพียงใด หากความเป็นอยู่ยังอดมื้อกินมื้ออยู่ ความสุขกับงานนั้นก็คงเป็นเพียงอุดมคติลมๆแล้งๆเท่านั้นเอง...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลมหายใจ รอบๆกายความเห็น (4)

สำคัญทั้งสองปัจจัยเลยครับ....

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ส่วนใหญ่เป็นอย่างประโยคท้ายๆ จริงๆ ครับ หากคนอดมื้อกินมื้อ... ก็เสียสละยาก...เพราะยังไม่พอ. พ่อหลวงเราจึงมุ่งเรื่องพออยู่พอกินก่อนเป็นอันดับแรก.....

เขียนเมื่อ 

ทุกวันนี้เราจะทำงานที่ไม่สัมพันธ์กับภายในขึ้นเรื่อยๆค่ะ..เพราะรับข้อมูลและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปนะคะ...ประมาณว่ามีความสุขน้อยลงๆๆ..